‘Rojam’, een grapje van Fernand Huts

Fernand HutsIn 1998 legde Katoen Natie-topman Fernand Huts de eerste steen van het Mega Logistiek Park aan de Skaldenstraat, vlakbij de Gentse haven. Huts gaf het nieuwe logistieke park de naam ‘Rojam Logistics’ mee. Een woordspelletje, Rojam is het omgekeerde van Major. Voor Huts was dat letterlijk zo. In de Gentse haven wordt de verguisde wet Major veel minder expliciet toegepast dan in Antwerpen. Huts wou in 1998 de problematiek aankaarten bij toenmalig federaal minister voor Werk Miet Smet en bij Vlaams minister-president Luc Van den Brande. Nu, 17 jaar later, ziet het er niet naar uit dat de Antwerpse havenbaas tevreden zal zijn met de oplossing die federaal minister Kris Peeters op tafel zal leggen.De wet Major stelt dat wie in de haven werkt het statuut moet hebben van havenarbeider. Dat impliceert een hoger loon, beperkte werkuren en dus een uitzonderingsstatuut. Voor Fernand Huts is dat statuut niet compatibel met gewone logistieke activiteiten die binnen een havengebied worden uitgevoerd. Een speciaal statuut is goed voor dokwerkers, dat garandeert onder meer de veiligheid in de haven. “Maar, zo drukt Huts het plastisch uit, mensen die soutiens in enveloppen steken, doen geen havenarbeid.”

Huts weet waarover hij spreekt. In Beveren beschikt hij over het bedrijf Logisport waar “mensen soutiens in enveloppen steken”. Huts catalogeert die werknemers als ‘logistieke bedienden’ en dus geen havenarbeiders. De vakbonden hebben echter via een sociale inspectie kunnen afdwingen dat die werknemers wel degelijk het statuut van havenarbeider moeten krijgen. Sedertien is Huts woest en dreigt hij er regelmatig mee Logisport te verhuizen naar… Rojam in Gent. Niet zo evident, want dergelijk logistiek bedrijf afbreken en heropbouwen vergt wel wat geld. Dus was Huts geduldig en wachtte hij de oplossing af die er moest komen, al was het maar omdat de politiek een veroordeling door het Europees Hof ten allen prijze wou ontlopen.

Daarop werd CD&V minister van Werk Kris Peeters het veld in gestuurd. Die bereikte nu een compromis met de Europese Commissie. Dat akkoord impliceert dat gewone havenarbeiders nog altijd een erkenning moeten hebben. Nieuw is echter dat geleidelijk aan ook interimkantoren of andere organisaties opleidingen kunnen aanbieden en erkenningen verstrekken, los van de haven dus. Havenbedrijven mogen voortaan ook dokwerkers aanwerven buiten de vaste pool die door de vakbonden en werkgevers wordt samengesteld. Ook voor dagcontracten. Het akkoord bepaalt wel dat logistieke havenarbeiders geen apart statuut krijgen. Ze krijgen dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als de andere havenarbeiders.

Europa geeft België de tijd tot 1 juli 2016 om het akkoord om te zetten in een wet. Het ziet er echter niet naar uit dat noch de vakbonden noch Fernand Huts tevreden zullen zijn met het compromis. “Mensen die soutiens in enveloppen steken, doen geen havenarbeid, maar ze blijven door dit akkoord onder de wet-Major vallen. Daardoor zijn ze duur en niet flexibel. Dit akkoord is knettergek. Geen enkele ondernemer is vandaag zo zot om te investeren in e-commerce in de Belgische havens”, reageerde Huts al. Kris Peeters dreigt van de regen in de drop te komen. Ondertussen staat in Gent een loods van 8.000 vierkante meter te wachten, in Rojam.