Ruzie dreigt familie De Clerck en co alsnog voor de rechtbank te brengen

Roger De Clerck

Eind 2016, één jaar na het overlijden van pater familias Roger De Clerck sloot de familie De Clerck wat een ‘historische overeenkomst’ wordt genoemd met de BBI. Hoeveel betaald werd om de fiscale vrede rond de West-Vlaamse groep Beaulieu te bezegelen, werd nooit bekend gemaakt. En wie dacht dat daarmee de kous af was in het conflict dat de familie 30 jaar lang verdeelde zit verkeerd. Het Brusselse parket-generaal vervolgt de Beaulieu-familie opnieuw voor recente feiten van witwassen en valsheid in geschrifte. Inzet nu vormt een Luxemburgse constructie van bijna 200 miljoen euro. De feiten werden “geklikt” door Jan en Dominiek De Clerck en keren zich tegen hun broers die Beaulieu nu controleren. Opmerkelijk is dat het parket ook Jean-Pierre Vande Maele dagvaardt, de advocaat van de familie die het fraudedossier jarenlang heeft opgevolgd.Volgens de krant de Tijd wordt de zaak tegen de familie De Clerck op 6 september behandeld voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling. Centraal in het dossier staan twee Luxemburgse brievenbus vennootschappen, Reinvest en Arama Holding. Reinvest staat voor 117,7 miljoen euro aan aandelen in andere bedrijven, Aram Holding is goed voor bijna 72 miljoen euro. Het gerecht raakte in 2014 op de hoogte van het bestaan van de constructie op aangeven van de oudste en de jongste broer van de textiel- familie, Jan en Dominiek De Clerck, die al schikkingen hadden getroffen met de fiscus.

In de nieuwe zaak vervolgt het Brusselse parket-generaal zeven verdachten. Het gaat om Francis De Clerck, de nummer één van Beaulieu International Group (BIG), zijn broer Luc De Clerck, zus Ann en haar echtgenoot Stefaan Colle, die ook bestuurder van de textielgroep is. Andere verdachten zijn de Libanese zakenfamilie Katchadourian rond wie de oude fraudezaak al draaide, alsook Jean-Pierre Vande Maele, de jarenlange advocaat van de textielfamilie, die ook de titel van plaatsvervangend vrederechter kreeg.

Het is niet zeker dat de zaak voor de rechtbank komt. De familie heeft tijd tot na het gerechtelijk verlof in september om alsnog tot een dading te komen met het parket waarbij de zaak wordt afgekocht.