Versnick stapt op bij Optima én bij Land Invest

Geert VersnickOpen VLD politicus en Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick neemt ontslag als bestuurder bij Optima en bij Land Invest Group, zo kondigde hij aan op de Oost-Vlaamse provincieraad. “We leven in een periode waar de perceptie belangrijker is geworden dan de feiten”, aldus Versnick. “Ik neem daarom ontslag uit alle mandaten waar zich mogelijks een perceptieprobleem kan voordoen.” Gevraagd naar welke mandaten, verklaarde hij achteraf dat het gaat om bestuursmandaten bij Optima Group, de holding boven de failliete bank, en vastgoedontwikkelaar Land Invest Group.Land Invest Group werd hier vroeger al uitvoerig omschreven. Het is de vennootschap die in Antwerpen instaat voor de bouw van een aantal belangrijke woontorens. De appartementen in die torens worden mee verkocht en gefinancierd door Optima Globale Estate, de vastpootgroep van Optima. Die aankoop van vastgoed vormt mee onderdeel van een mogelijks witwascircuit dat door Optima werd opgezet rond Luxemburgse Tak 23 verzekeringsproducten. Ook Luc Van den Bossche, gewezen SP.a kopstuk en gewezen CEO van Optima Bank, is bestuurder van Land Invest.

N-VA-fractieleider Jeroen Lemaitre, die op de Oost-Vlaamse provincieraad het ontslag van Versnick als gedeputeerde vroeg, vindt de beslissing van Versnick ‘een erkenning dat er een probleem is’. “Dit is een vorm van schuldbekentenis. Er is geen perceptieprobleem, er is een vermenging van belangen wat absoluut niet door de beugel kan”, aldus Lemaitre in een reactie.