Yves Leterme en fiscale spitstechnologie

Gewezen CD&V premier Yves Leterme is begin 2014 bestuurder geworden van de Luxemburgse vennootschap Tele Colombus Holdings. Dit Luxemburgs vehikel moest de gelijknamige Duitse telecomoperator begeleiden naar de beurs. Later boekte Leterme een meerwaarde op zijn Luxemburgse operatie van 450.000 euro. Hij sloot naar eigen zeggen een zogenaamde ruling, een voorafgaand akkoord, af met de Belgische belastingsdiensten over die meerwaarde. Het meest opmerkelijk daarbij is dat Leterme begin 2014 nog altijd adjunct-secertaris-generaal van de OESO was. De OESO is één van de grote tegenstanders van fiscale opportunistische constructies. Korte tijd na zijn vertrek bij de OESO in datzelfde jaar 2014 werd bekend dat Leterme bestuurder werd bij Tele Columbus.De krant de Tijd kwam de Luxemburgse strapatsen van de gewezen Belgische premier op het spoor tijdens een screening van Belgische belangen in Luxemburg. Dat Leterme zich aan een Luxemburgse constructie verbond, is opmerkelijk, zegt de krant. Net de OESO spande het jaar voordien de strijd aan tegen zulke internationale belastingconstructies. Met zijn actieplan BEPS wilde de OESO afrekenen met ‘hybride constructies’ en het gebruik van ‘special purpose vehicles’, twee zaken waar Luxemburg expliciet berucht voor is. In een korte commentaar zegt Leterme geen graten te zien in zijn Luxemburgs optreden. Hij ziet ook geen problemen met de OESO strategie. In België beschikt Leterme over een consultancy vennootschap. Midden 2017 beschikte die over een eigen vermogen van 108.373 euro.