Familie Philippson [524]

Marie en Alain Philippson

Vermogen € 37 161 000
Gekend als Bank Degroof
Activiteit Vermogensbeheer
Inplanting Brussel
Huidige positie 524


Met de geschiedenis van de familie Philippson zitten we midden in de geschiedenis van het vermogensbeheer in België. Eind van de 19de eeuw komt Franz Philippson, zoon van een Joodse rabijn, vanuit Duitsland naar Brussel. Hij zal er actief worden in het bankwezen. In 1877 richt hij de Banque F.M. Philippson et Compagnie op. Hij is er de enige eigenaar van. Daarnaast wordt hij actief in een aantal holdings met koloniale belangen.

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog dreigen de nazi’s hun handen te leggen op de joodse bank. Om dat te verhinderen emigreren de Philippsons en verandert de naam van de bank in Banque Degroof naar de gemandateerde Jean Degroof. In 1953 wordt de naam opnieuw gewijzigd in Jules Philippson, Jean Degroof et Compagnie om doorheen de jaren te eindigen in Bank Degroof. De bank specialiseert zich in vermogensbeheer van vermogende Belgen. Minimum instap: 1 miljoen euro.

Baron Alain Philippson stond lang aan het hoofd van de familie. In 2015 werd hij voorzitter van de Bank Degroof, na de fusie met het beurshuis Petercam.  Later werd hij opgevolgd door zijn zoon Jacques-Martin. Daarnaast telt het gezin nog twee dochters. De familie Philippson heeft altijd de joodse gemeenschap verdedigt. Daarnaast ligt Alain Philippson met zijn echtgenote ook aan de basis van de stichting die hun naam draagt. De Fondation Marie et Alain Philippson werd opgericht en erkend als instelling van openbaar nut in 2006 en is sinds januari 2007 operationeel. De stichting richt zich hoofdzakelijk op het stimuleren van duurzame menselijke ontwikkeling in Centraal- en West- Afrika. Concreet betekent dit het ondersteunen van Afrikaanse organisaties die geleid worden door sociale ondernemingspartners die een echt sociaal impact als doel voor ogen hebben en die ernaar verlangen om autonoom te werken.

“Met de oprichting van een private stichting wilden wij niet alleen ons filantropisch engagement in een structuur gieten, professionaliseren en verduurzamen, maar ook onze kinderen en kleinkinderen erbij betrekken.” aldus het echtpaar dat ondertussen in Zwitserland woont. De stichting beheert om en bij 1 miljoen euro.

In 2023 werd Bank Degroof-Petercam verkocht aan de Franse bank Crédit Agricole. De familie Philippson verkocht op dat moment mee haar aandelen aan de Franse bank en zette daarmee een punt achter haar geschiedenis in het bankwezen.