Familie De Cuyper: de miljoeneninzet van de spuitbussenoorlog

AiroluxDe familie De Cuyper heeft via haar bedrijf Resilux vorig jaar 13,2 miljoen euro geïnvesteerd in haar Zwitserse joint venture Airolux AG. Dat is een opmerkelijk hoog bedrag, zeker wanneer we dat afzetten tegen de communicatie van het Nederlandse ATG dat stelt dat Resilux niet aan zijn verplichtingen voldoet. Resilux en ATG bezitten elk 50 procent van Airolux en beiden vechten een harde strijd uit over de controle van de joint venture. Airolux ontwikkelt een nieuw potentieel sterke en duurzame spuitbustechnologie waarbij niet langer drijfgas wordt gebruikt.Het jaarverslag van Resilux leert dat naast de 13,2 miljoen investeringen in Airolux de joint venture opgenomen is in de balans volgens de vermogensmutatie methode en nu voor 0 euro in de balans staat. Het aandeel van Resilux in het nettoverlies van Airolux beloopt 8,1 miljoen euro. Het verlies vermindert de openstaande vordering ten opzichte van Airolux tot 15,8 miljoen euro.

In de communicatie oorlog met ATG kijkt Resilux aan tegen een fors nadeel. Het mag immers niet communiceren over het conflict. Juridisch berust de communicatie over de joint venture bij ATG. Die maakt daar handig gebruik van om Resilux in een hoek te drummen. Het Belgische bedrijf zou zijn verplichtingen niet nakomen. ATG wil Resilux uit de joint venture en vervangen door een nieuwe Amerikaanse partner, het financieel fonds Apollo. Het heeft daarvoor een deadline gesteld van 25 april.

“Wat Airolux betreft, stellen wij dat wij deze ondankbare situatie op de best mogelijke manier zullen oplossen met behoud van onze toekomstkansen voor deze interessante technologie.”

Maar volgens de krant De Standaard is er in Nederland een arbitrageprocedure in de maak. Verschillende advocaten zijn volgens meerdere bronnen benaderd om in zo’n arbitragepanel zitting te hebben. Dat lijkt erop te wijzen dat de door ATG uitgeroepen deadline van maandag 25 april een maat voor niets wordt. Volgens ATG is er sprake van een ‘deadlock’ en moet Resilux uiterlijk maandag melden of het zijn aandelen in het gemeenschappelijke spuitbussenbedrijf verkoopt of dat het integendeel aandelen wenst te kopen. Resilux kan de deadlock aanvechten. Het arbitragespoor lijkt erop te wijzen dat dit het geval zal zijn. Met andere woorden: een potentieel lange strijd lijkt in aantocht en niet noodzakelijk een korte, snelle en krachtige zege zoals ATG zijn aandeelhouders voorhoudt.

De fundamentele vraag is volgens de krant of beleggers van ATG wel voldoende geïnformeerd worden. De aandelenkoers is opmerkelijk hoog in vergelijking met de verliezen van de joint venture. Daar komen ook nog de verliezen van het afvulbedrijf Proficos bij dat ATG recent kocht. ATG heeft uitstel gevraagd voor de publicatie van zijn jaarcijfers. Alex De Cuyper, voorzitter van Resilux, van zijn kant schrijft in zijn voorwoord van het jaarverslag: “Wat Airolux betreft, stellen wij dat wij deze ondankbare situatie op de best mogelijke manier zullen oplossen met behoud van onze toekomstkansen voor deze interessante technologie.”