Jean-Marie Dedecker: hond in het casino kegelspel

Het parket van Brugge heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de gunning te onderzoeken van de nieuwe casino van Middelkerke. Die werd door het schepencollege van de kustgemeente toegekend aan de combinatie van de bouwgroep Willemen en gokorganisator Napoleon Games. Op last van de onderzoeksrechter vonden vandaag huiszoekingen plaats in de privé-woning van de burgemeester Janna Rommel (Open VLD) en in de kantoren van eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V), schepen Michel Landuyt (Open Vld) en de gemeentesecretaris. Alle genoemden wijzen met een beschuldigende vinger naar de plaatselijke oppositieleider Jean-Marie Dedecker. Die bevestigt graag dat het hele dossier “stinkt”. Hij diende klacht in wegens belangenvermenging en fraude.“Het onderzoek werd uitgevoerd, nadat er een klacht is ingediend door bepaalde personen uit de oppositie, onder impuls van Jean-Marie Dedecker, zo zegt de burgemeester. De huiszoekingen zijn tot op heden correct en sereen verlopen. Het beleid is ervan overtuigd dat deze klacht werd ingediend met het oog om de huidige meerderheid te schandaliseren. Het feit dat deze onderzoeken al gelekt zijn, terwijl deze nog aan de gang zijn, is hiervan een bewijs. De meerderheidspartijen wensen te benadrukken dat dit niet de manier is waarop zij aan politiek willen doen. Uiteraard verlenen zij hun volledige medewerking aan dit onderzoek”

Jean-Marie Dedecker: “Er zijn vijftig zaken die stinken. Deze aanbesteding is verkracht”

“Het gerecht voert al maanden een onderzoek. Dat ze nu binnenvallen toont aan dat er op zijn minst aanwijzingen en bewijzen zijn”, zo reageert Dedecker. Het voormalige kamerlid hekelt dat de hoteluitbating van de casino naar een familielid van een schepen en een zakenpartner gaat. Volgens hem zijn er ook aanwijzingen van financieel geknoei. “Bij de tweede aanbeveling was er een concessieovereenkomst van 185.000 euro per jaar, terwijl dat van de andere bieders opliep tot 500.000 euro, en zelfs 750.000 euro. Dat is ruim 46 miljoen op de kap van Middelkerkenaar. Zelfs Napoleon Games bood bij de eerste gunning nog een bedrag van 485.000 euro. En zo zijn er nog vijftig zaken die stinken. Deze aanbesteding is verkracht”, zo wordt Dedecker geciteerd door de krant De Morgen.

Eén van de groepen die bij de gunning in het zand beet is de Oostendse projectontwikkelaar Versluys, in handen van Bart Versluys en Marc Coucke . Dedecker benadrukt dat hij de zaak helemaal alleen heeft onderzocht. “Ik heb niets te maken met Groep Versluys of Infinity. Ik ben hen gaan bevragen, maar ik heb dit alleen onderzocht. Uiteraard schiet Middelkerke nu de boodschapper af.”