Jeroen Piqueur: Parisis wou mij chanteren

Antoine Parisis
Antoine Parisis

Op 9 maart 2009 wordt Antoine Parisis samen met zijn zoon Vincent ontvangen op het kantoor van Optima-topman Jeroen Piqueur. Die is in het gezelschap van zijn raadgever Jan De Paepe. Parisis is gekend als de man die veroordeeld werd in een beleggingsschandaal met Amerikaans vastgoed. Zijn bedrijf werd daarbij failliet verklaard en het vastgoed is verdwenen. Volgens Parisis weet Piqueur daar meer over. In het gesprek wil hij weten wat Piqueur daar op te zeggen heeft. Parisis zegt ook dat hij een boek aan het schrijven is over de zaak. Waarop Piqueur boos wordt. Het gesprek wordt afgebroken. Nog diezelfde dag legt Piqueur klacht neer tegen Parisis wegens afpersing. “Parisis wou een half miljoen euro in ruil voor de auteursrechten.” zegt Piqueur nu. Feit is dat de Gentse raadkamer in 2009 de klacht van Piqueur afwijst.Het boek waar Parisis in 2009 naar verwees, is geschreven door journalist René De Witte en is getiteld “Het optimale complot”. Volgens Parisis is het Optima imperium gedeeltelijk gebouwd op de gronden die zijn verdwenen in de nasleep van het beleggingsschandaal waarin hij betrokken was. Hij wil Piqueur daarmee confronteren. Dat lukt echter niet. In zijn klacht zegt Piqueur dat vader en zoon Parisis zich valselijk hebben aangemeld onder de naam Dardenne. Ze zouden Piqueur tijd hebben gegeven tot 10 maart om een bod uit te brengen op het boek om zo alsnog de publicatie te vermijden. Het parket volgt Piqueur echter niet. De Gentse procureur adviseert de raadkamer vader en zoon Parisis buiten vervolging te stellen. Wat ook gebeurt. Desalniettemin zal het boek op dat moment niet verschijnen. Blijkbaar kreeg Antoine Parisis in 2009 koudwatervrees en het manuscript blijft in de kast van de uitgever liggen.

Met het faillissement van Optima Bank komt daar verandering in. Het boek, dat werd geactualiseerd, is nu voorgesteld. Daarin wordt de saga van het zogenaamde Parisis-schandaal uit de doeken gedaan. U kon op deze website al lezen hoe de wortels van Optima verweven zijn in het Parisis-verhaal. Het boek “Het optimale complot” werpt heel wat vragen op. De kans is echter klein dat daar nu nog antwoorden kunnen worden op gevonden, tenzij één van de betrokkenen naar voor zou komen met nieuwe informatie. Een “smoking gun” is er alvast nog niet gevonden.