NIEUW – Barco meerwaarde Charles Beauduin van 111 miljoen euro botst met voorbehoud revisor

Charles Beauduin

De Brusselse ondernemer Charles Beauduin heeft zijn participatie van 18 % in het beursgenoteerde beeldvormingsbedrijf Barco herschikt binnen zijn groep Vandewiele. Concreet werd de participatie verschoven naar de holding Titan Barrato met een inbrengwaarde van 242 miljoen euro. Daarbij werd een meerwaarde geboekt van 111 miljoen euro. Beauduin boekte die meerwaarde op zijn resultatenrekening van Vandewiele als een éénmalige financiële opbrengst. Dat stuit echter op het voorbehoud van zijn revisor EY. Die stelt dat een meerwaarde financieel moet worden gerealiseerd vooraleer ze zo kan worden geboekt. Nu werd ze enkel intern verschoven.

Titan Barrato is de oudste holding van Beauduin en draagt de naam van de industriële naaimachines waar de man in eerste instantie mee van start ging als ondernemer. Ondertussen is hij met de groep Vandewiele uitgegroeid tot een wereldproducent van textielmachines. Die deed het vorig jaar iets minder goed. De omzet daalde van 564 naar 473 miljoen euro. De operationele cash flow halveerde meer van 104 naar 42 miljoen euro. Het personeelsbestand daalde licht van 3.015 naar 2.885.De nettowinst van de groep daalde van 110 naar 49,9 miljoen euro. Dat was dus mèt de impact van de 111 miljoen euro meerwaarde van Barco. Daar staat wel een éénmalige kost tegenover van 93 miljoen euro. Die laatste is niet onmiddellijk toewijsbaar.