NIEUW – De Dreesmanns vallen Brasschaat aan vanuit de vestiging van Hougoumont

De slag om de kasteelboerderij van Hougoumont in 1815.

De kinderen van wijlen Anton Dreesmann hebben een nieuwe Belgische private stichting opgericht. Die oprichting is het werk van de zoon Marc die alles bestuurt vanuit zijn grootse villa in Brasschaat. Dat “alles” slaat hier op het fortuin dat vader Anton bijeen gaarde door in de jaren ‘90 zijn Nederlandse distributiebedrijf Vroom & Dreesmann voor 3 miljard euro te gelde te maken. Opmerkelijk is de naam van de nieuwe stichting: Hougoumont. Die naam verwijst naar de kasteelboerderij in Eigenbrakel waar in 1815 de Nederlandse troepen samen de Britse bondgenoten een zware nederlaag toebrachten aan de Franse troepen van Napoleon. Eigenbrakel en bij uitbreiding Waterloo waren toen nog een onderdeel van de Zuidelijke Nederlanden. Het doel van Hougoumont is nu een stuk vreedzamer: bossen kopen in Brasschaat en eventueel een publieke kunsttuin opzetten.

Anton Dreesmann, “heer Anton” genoemd door zijn personeel, overleed in 2000. Hij liet vijf kinderen na waarvan één Anton jr, jong overleed. Marc Dreesmann beheert nu het familievermogen discreet verscholen vanuit zijn villa in Brasschaat. Hij wordt meteen ook de voorzitter van de Private Stichting Hougoumont. Mocht hij overlijden, dan wordt hij opgevolgd door zijn broer Pieter die actief is in de kunsthandel vanuit Londen. Daarna volgt de broer Quinten die vanuit Rome vastgoed beheert. Zus Barbara is dan weer na haar huwelijk uitgeweken naar Florida. Het vermogen van de familie wordt geschat op 1,6 miljard euro.Met Hougoumont willen de nazaten van professor Anton Dreesmann landelijk vastgoed verwerven in Brasschaat, eventueel ook inclusief een kunstverzameling die publiek kan worden tentoongesteld. “Het tweede belangeloos doel van de private stichting is gericht op de promotie van kunst en cultuur in de breedst mogelijke zin, in het bijzonder de beeldende kunst in de gemeente Brasschaat. De private stichting mag alle activiteiten uitoefenen die noodzakelijk of nuttig zijn voor het bereiken van het voormeld doel, en kan, in het bijzonder, beeldende kunst verwerven met het oog op de terbeschikkingstelling ervan aan de gemeente Brasschaat of de tentoonstelling ervan in publieke of privé aangelegenheden.” zo klinkt het officieel.

Wanneer die kunsttuin er komt, zou dat opmerkelijk zijn. De Dreesmanns hullen zich in discretie. In 2018 werd Quinten Dreesmann genoemd in de offshore constructies van Mossack Fonseca. Twee holdings op de Britse Maagdeneilanden, Bixa Limited en Central Holdings International Limited, bleken opgebouwd uit de erfenis van de verkoop van V&D-aandelen, een kunstcollectie, inkomsten als private bankier en vastgoedinvesteringen. Zus Barbara bleek dan weer te werken met de holding Keir Field Limited op de Maagdeneilanden. Volgens het gemandateerde trustkantoor Duncan Lawrie heeft Barbara Goldberg-Dreesmann dit bedrijf via de Four of a Kind Trust in handen, een trust opgezet door Quinten Dreesmann ten gunste van zijn broers en zus.