NIEUW – Familie Mestdagh neemt afscheid van distributie met zware verliescijfers

 

Eric Mestdagh. (Foto: Belga Images)

De Waalse familie Mestdagh, met zetel in Gosselies, incasseert over 2021 een verlies op groepsniveau van 37 miljoen euro. De familie exploiteert enerzijds 87 Carrefour Market winkels, anderzijds is ze sterk actief in vastgoed. Dat laatste krijgt nu definitief alle aandacht. Per 1 januari 2023 gaan alle Mestdagh winkels immers over naar de Franse groep Intermarché. Vorig jaar werd een minwaarde geboekt op die winkels van 21 miljoen euro. De oorzaak daarvoor is drieledig. Vooreerst waren er in 2021 nog 5 maanden winkelsluiting als gevolg van corona. Daarnaast zorgde de overstromingen voor 6 miljoen euro aan waterschade in Tilff, Waver en Trooz. Tenslotte bleef de harde concurrentie in de distributie knagen aan de rendabiliteit van de groep. Het vermogen van de familie daalt van 195 naar 159 miljoen euro.



85 van de 87 Mestdagh-winkels zijn gesitueerd in Wallonië en Brussel, op twee na in Tienen en Aarschot. De keten heeft al jaren te kampen met zware winstproblemen. Eind dit jaar loopt de franchise samenwerking tussen Mestdagh en Carrefour af en komt er dus een einde aan een jarenlang commercieel bondgenootschap tussen het familiebedrijf en de Franse supermarktketen. De familie Mestdagh gaat zich verder toeleggen op het beheer van haar vastgoedpatrimonium. Ascencio, de gereglementeerde vastgoedvennootschap die ze in 2006 samen met AG Insurance oprichtte, beheert het vastgoed van 23 winkels. Het merendeel van het vastgoed is ondergebracht in dochterondernemingen waarvan de familie Mestdagh eigenaar zal blijven. Slechts een dozijn winkels zijn direct gehuisvest in het bedrijf dat wordt verkocht aan Intermarché. Eerder al profileerde de familie zich met het bedrijf Equilis als ontwikkelaar van het winkelcentrum Docks Bruxsel in de Brusselse kanaalzone aan de Van Praetbrug. Dat project leverde een meerwaarde op van 67 miljoen euro.