NIEUW – Jan Van Geet wil jaarlijks 2 % van zijn winst in VGP Foundation pompen

Jan Van Geet

Eind vorige maand heeft de succesvolle projectontwikkelaar Jan Van Geet de VGP Foundation in het leven geroepen. Jaarlijks wil hij 2 % van de winst van zijn beursgenoteerde industriële bouwpromotor VGP in de stichting pompen. Voor 2019 gaat het om een bedrag van 2,4 miljoen euro. De Foundation moet actief worden op een drietal terreinen, kinderarmoede, bedreigde biotopen en Europees cultureel erfgoed. De eerste projecten zouden volgend jaar al opgestart worden. VGP Foundation zal volledig onafhankelijk werken van het beursgenoteerde bedrijf, zo benadrukt Jan Van Geet.

Met VGP is Jan Van Geet specialist in logistiek vastgoed. Hij startte zijn bedrijf op in Oost-Europa maar verlegde recent zijn focus naar onder meer Duitsland en Spanje. Van Geet zelf is gedomicilieerd in Tsjechië. Deze zomer nog maakte zijn bedrijf bekend dat het in Parsdorf, nabij het stadscentrum van München, een gigantisch bedrijventerrein gaat bouwen. Het project behelst een logistiek en administratief centrum van 40 hectare met 250.000 m2 verhuurbare oppervlakte. Dat zijn ongeveer 37 voetbalvelden. Van Geet controleert het bedrijf samen met de ondernemer Bart Van Malderen.Met de VGP Foundation wil Van Geet naar eigen zeggen iets terug doen voor de samenleving. Hij mikt daarbij op drie terreinen. Het eerste doel van de private stichting mikt op financiële ondersteuning van projecten gericht op de stimulering en ondersteuning van scholing en kinderopvang. Het tweede doel is gericht op de bescherming van het leefmilieu, zowel preventief (door bijvoorbeeld de creatie en het onderhoud van biotopen, de financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek met een gelijkaardig doel, zoals de wetenschappelijke ondersteuning voor steden en gemeenten bij het uitwerken van een duurzaam energiebeleid) als curatief (door bijvoorbeeld in te zetten op herstel van bodemverontreiniging of heraanplanting van ontgonnen natuurgebied). Het derde en laatste doel van de private stichting is gericht op het behoud van, de bescherming van en de zorg voor Europese cultureel erfgoed.

Als burgers voelen wij een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving. We moeten het niet enkele overlaten aan de overheid om cultuur te ondersteunen. Cultureel erfgoed is meer dan gebouwen, het zijn ook muziekverenigingen, kunstgalerijen, en zo meer.” zo zegt Van Geet. Zo kan de stichting een eigen museum opstarten of historische gebouwen renoveren. Van Geet benadrukt dat de Foundation los staat van zijn bedrijf. Werknemers kunnen wel betrokken worden en bijvoorbeeld ook voorstellen aanbrengen. De stichting zal ook onafhankelijke bestuurders krijgen. Die moeten nog worden benoemd. Dit jaar worden de eerste fondsen in de stichting gestort. De eerste projecten zouden dan volgend jaar kunnen worden opgestart.