NIEUW – Toon Bossuyt en Colora gaan corona overwinnen

Toon Bossuyt

De impact van Covid-19 op de holding vennootschap zal eerder beperkt blijven. Colora Nederland is 2020 zeer goed gestart en kent een forse omzet groei van 44,82 % in vergelijking met maart vorig jaar. De winkelactiviteiten zijn verdergezet doorheen de crisis, weliswaar achter gesloten deuren.” zo staat te lezen in het jaarverslag van de Waregemse verfproducent en verdeler Bossuyt, in handen van de gelijknamige familie. En dat mag enigszins verbazen. Nog tijdens volle coronacrisis deed CEO Toon Bossuyt een opgemerkte oproep om zijn meer dan 50 Colora winkels terug te mogen heropenen. Maar Bossuyt anticpeerde al op mogelijke kritiek. “Elk bedrijf heeft gezonde medewerkers, gezonde klanten en gezonde leveranciers nodig. Elk ziekenhuis heeft middelen van de staat nodig om de zieken te genezen. De staat heeft de bedrijven nodig om die middelen te genereren. Het is een cirkel, waarin elke speler onontbeerlijk is. In dit veld van afhankelijkheden kunnen juiste beslissingen enkel genomen worden door wederzijds begrip en focus op het algemeen belang. Niet polarisatie en getouwtrek, maar dialoog, empathie en samenwerking zijn de sleutels tot de oplossing.” zo zegt hij.

Het was de website Madeinwestvlaanderen die Bossuyt een forum bood om zijn mening over corona te ventileren. Hij maakt er gebruik van om zijn eigen oproep in de juiste context te plaatsen. “Een slinks maneuver van gulzigheid? Natuurlijk ontken ik niet dat als onze omzet daalt, dit ook onze rendabiliteit schaadt en dus ook toekomstige dividenden voor aandeelhouders. Maar ik wil dit toch even in perspectief plaatsen.”, aldus Bossuyt. “De afgelopen 5 jaar heeft onze groep meer dan 7 keer meer betaald aan de overheid dan er winst na belasting was. 7,2 om precies te zijn. Ik moet toegeven, het was een cijfer dat ik niet kende. Niemand kende het. Ik heb onze financiële afdeling een expliciete opdracht moeten geven om het te berekenen, onze som van vennootschapsbelastingen, roerende en onroerende voorheffing, RSZ-bijdragen, gemeentelijke belasting, BTW, enzovoort. En dan tellen we de personenbelasting van onze medewerkers nog niet eens mee. Over de laatste vijf jaar heeft ons bedrijf jaarlijks gemiddeld 14,3 miljoen euro bijgedragen aan de maatschappij. En met dat bedrag, ik noem het onze direct maatschappelijke bijdrage, worden werklozen betaald en verpleegkundigen, leerkrachten, maatschappelijk werkers, gepensioneerden, ambtenaren, artiesten, enzovoort. Maar die maatschappelijke bijdrage wordt niet zichtbaar gemaakt. Onze bedrijfswinst daarentegen staat groot en vetjes op de resultatenrekening. Is het dan niet verwonderlijk dat bedrijven worden neergezet als geldmachines voor hun aandeelhouders?” De ondernemer pleit dan ook voor transparantie, ook wat betreft de maatschappelijke bijdrage die bedrijven leveren aan de samenleving.Over 2019 zag Bossuyt zijn groepsomzet stijgen van 57 naar 60 miljoen euro. De cash flow blijf quasi stabiel op 7 miljoen euro. Na 1 miljoen belastingen bedroeg de nettowinst 2,2 miljoen euro. In maart dit jaar nam Bossuyt met Colora nog zijn Limburgse concurrent Verf met Advies over. Vier van de vijf Limburgse winkels sloten daarop hun deuren. De West-Vlaamse retailer telt nu 59 winkels in België en 1 in Nederland en wel in het Noord-Brabantse Uden.