VASTGOED – Paul Gheysens waarschuwt de Brusselse belastingbetaler

Ghelamco-eigenaar Paul Gheysens zegt dat de Brusselse belastingbetaler er voor zal opdraaien wanneer de Stad Brussel éénzijdige de erfpacht opzegt die werd afgesloten voor parking C op de Heyzel. Dat dossier ligt maandagavond ter tafel op de Brusselse gemeenteraad. Het bestuur van de hoofdstad wil af van het dossier van het Eurostadion dat Ghelamco ging bouwen op de Heysel. Nu blijkbaar alleen nog Ghelamco zelf vragende partij is voor dat stadion, vormt het een hypotheek voor het project Neo dat Brussel wil uitbouwen op de Heysel. Maar Ghelamco waarschuwt de stad Brussel om niet zomaar de erfpacht op parking C op te zeggen. Vooraleer te beslissen, moet de stad alle gevolgen goed in kaart brengen, klinkt het in een persbericht. “De Brusselse belastingbetaler riskeert anders opgezadeld te worden met verstrekkende gevolgen van een ondoordachte beslissing.”Bouwheer Ghelamco verkreeg de erfpacht voor een symbolische euro gedurende een periode van 99 jaar. Nu het stadion niet weerhouden werd voor de organisatie van het EK voetbal in 2020 en nu ook Anderlecht geen interesse heeft, wil de stad het dossier definitief opbergen. Desnoods via gerechtelijke procedures. “Ghelamco reageert verrast op de intentie van de stad Brussel om de erfpacht op parking C op te zeggen. Temeer omdat dit via de pers moest vernomen worden, zonder voorafgaandelijke overleg.” aldus de raad van bestuur van de bouwpromotor. “De erfpachtovereenkomst en de vrijwaring van Brussel met betrekking tot elk gevolg van de niet-afschaffing van de buurtweg, vereisen een actieve medewerkingsplicht inclusief de plicht om te goeder trouw samen te zoeken naar oplossingen. Als bouwheer verwachten we dat de stad zich daaraan houdt.” Ghelamco roept de stad op tot “constructief overleg”.

De kans dat Ghelamco en haar eigenaar Paul Gheysens echt begaan zijn met de portemonnee van de Brusselse belastingbetaler lijkt eerder klein. Gheysens wil de Brusselse politici raken waar het pijn doet in verkiezingstijd: de dreiging van een zware financiële schadevergoeding die uiteindelijk hoe dan ook betaald zal worden door de Brusselse burger.