Prins Laurent wil Libische miljoenen terugkrijgen via nieuwe vzw (en gaat daarna emigreren)

Prins Laurent heeft op 18 juni de vzw Environment Network opgericht. Dat gebeurde door de prins zelf, zijn vrouw Claire Coombs en een vriend Étienne Vrebos. Het doel van de vzw is erg breed: “de oprichting, ontwikkeling en/of het beheer van milieu- en ecologische projecten, zowel nationaal als internationaal”. Maar in praktijk moet het nieuwe vehikel dienen om een claim van 48 miljoen euro op de Libische staat binnen te halen. In zijn financiële strijd voelt Laurent zich door zowat iedereen in de steek gelaten. Hij overweegt ook België achter zich te laten en te emigreren.  Environment Network “zal de activiteiten en het nettovermogen van de vzw GSDT (Global Sustainable Development Trust), die in vereffening gaat, overnemen”. Daar ligt mogelijk een fortuin op Laurent te wachten: op 20 november 2014 veroordeelde het Brusselse Hof van Beroep de Libische staat tot het betalen van een schadevergoeding van 38.479.041 euro aan GSDT. Reden: de unilaterale verbreking door Libië in 2010 van een contract dat het twee jaar eerder afsloot met GSDT voor de herbebossing van duizenden hectaren woestijn aan de kust van het Afrikaanse land.Vermeerderd met de interesten en de gerechtskosten is Libië vandaag meer dan 48 miljoen euro verschuldigd aan de voormalige vzw van de prins. “Als het geld is terugbetaald, moet het worden aangewend voor een andere vzw of stichting met hetzelfde sociale oogmerk”, legde advocaat Alex Tallon in maart uit aan het Franstalige blad Le Vif. Vandaag weten we dus dat het om Environment Network gaat.

Eerder kon u hier al lezen hoe minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders niet echt op komt voor prins Laurent. Zo kwam de minister persoonlijk tussen opdat FN Herstal en een andere Luikse wapenfabrikant het geld dat Libië ze verschuldigd was, ook zouden terugkrijgen. De vereffenaar van GSDT, daarentegen, wacht nog altijd. Recent moet Laurent ook zijn Brussels vastgoed met verlies verkopen aan de familie Vastapane. Volgens de nieuwssite Apache is de prins het allemaal beu en overweegt hij naar het buitenland te emigreren.