VASTGOED – Er komen woningen in Oostendse Thermae Palace hotel

Mark Vanmoerkerke, op de achtergrond het Thermae Palace hotel.

Het ziet er naar uit dat de vastgoedondernemer Mark Vanmoerkerke zijn slag thuis haalt. Vanmoerkerke is momenteel met zijn vennootschap Restotel de uitbater van het iconische Thermae Palace Hotel in Oostende. Maar de stad Oostende sukkelt al jaren met het renovatiedossier van het monument. Vanmoerkerke stelde in oktober 2017 voor de renovatie van 70 miljoen euro te financieren door een deel van de site een residentiële functie te geven. Stad Oostende en haar burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) volgen nu datzelfde pad. De stad gaat een tijdelijke vennootschap opzetten met Restotel en Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) om de renovatie vorm te geven. PMV stelt dat de financiering via residentiële verkaveling de enige haalbare kaart is. De familie Vanmoerkerke behoudt de exploitatie tot 2036. Wie eigenaar wordt van de site na de renovatie is nog niet duidelijk. Of alvast nog niet rijp om nu al bekend te worden gemaakt.

De vroegere burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) beet zijn tanden stuk op het dossier. Het nieuwe stadsbestuur met Bart Tommelein beloofde bij de start van de legislatuur dat het dossier prioriteit zou krijgen. Er werd daarvoor een samenwerking opgezet met de Participatiemaatschappij Vlaanderen die de voorbije zes maanden alle opties heeft onderzocht. “Na zes maanden hebben we nu gekozen voor de beste optie, waarin we rekening houden met het huurcontract met de huidige huurder die nog loopt tot 2036. Als we ervoor kiezen om het contract stop te zetten dan lopen we de kans op een jarenlange juridische procedure. Het scenario waar we voor kiezen is een participatieve structuur en heronderhandeling met de huidige huurder”, zegt Tommelein nu.De stad kiest ervoor om met de familie Vanmoerkerke in zee te gaan. Die blijft ook na de restauratie via de NV Restotel uitbater van de site. Hoe de eigendomsstructuur er na de werken zal uitzien, is nog niet duidelijk. Wel zeker is dat er, net zoals de familie Vanmoerkerke in de vorige procedure had voorgesteld, appartementen zullen ondergebracht worden in de site. PMV heeft aangetoond dat het project te duur is om enkel als hotel en congrescentrum te overleven. Het zal niet zomaar een hotel zijn, maar er komt ook een stuk residentiële capaciteit. Of daarvoor ook een extra verdieping zal komen, is nog niet duidelijk. “Een extra verdieping is onderdeel van de besprekingen die nog moeten volgen. Daar is al over gesproken, maar we zullen daarover geen veto’s uitspreken. Wat we wel weten is dat nu slechts 30 procent van de site in gebruik is. Dat is niet rendabel. We willen een project dat in de toekomst ook economisch rendabel zal zijn”, zeggen schepen Anseeuw en burgemeester Tommelein. De opstart van het project zou anderhalf jaar tijd vergen. In het meest optimistische scenario is de renovatie in 2024 afgewerkt. De plannen voorzien ook in een deel residentiële nieuwbouw op de site.

Mark Vanmoerkerke is in eerste instantie een investeerder in vastgoed, onder meer via het beursgenoteerde fonds QRF waarvan hij 28 % controleert. Hij is ook een gekend kunstverzamelaar.