Familie Bauwens [641]

Jan Bauwens

Vermogen € 27 246 000
Gekend als Bauwens Beernem
Activiteit Meubelproductie
Inplanting Beernem
Tendens Stijgend
Huidige positie 641


De meubelfabriek Gaston Bauwens, het eerste bedrijf van de groep Bauwens, ontstond uit een familiaal meubelbedrijf. In 1936 produceerde Gaston Bauwens toiletkastjes en uurwerkkastjes, maar voerde hij ook schrijnwerkerij aan huizen uit. Dit bedrijf werd opgericht door Gaston Bauwens en zijn echtgenote. In 1939 wierven ze hun eerste arbeider aan. De oorlog legde echter alle activiteiten stil. Onmiddellijk na de oorlog werd de zaak opnieuw gestart met een eigen gamma meubelen waaronder goedkope eikgefineerde eetkamers en slaapkamers. In 1945 hadden ze 2 werknemers in dienst. Het bedrijf groeide en in 1951 werd de NV Gaston Bauwens gesticht en werkten er een 80-tal werknemers onder wie enkele bedienden. 1957 kwam zoon Jan in het bedrijf en de zaak kreeg een industrieel karakter vooral door technische en organisatorische aanpassingen en door uitbreidingen zowel van werkplaatsen als van mensen. In 1962 werd gestart met de oprichting van een gloednieuwe fabriek te Beernem, die stelselmatig werd uitgebouwd.

In 1985 werd het noodlijdende meubelfabriek De Akker overgenomen. In 1987 kwam Jans zoon & dochter, Nicojan Bauwens en Jannic Bauwens, in het bedrijf. Met nieuwe technologieën en een moderne aanpak werd het bedrijf aangepast aan de noden van de moderne tijd. In 1987 werd de NV Solidwood opgericht. Deze gloednieuwe fabriek heeft een oppervlakte van 12.000 m² en leunt aan tegen de bestaande gebouwen van de Bauwens te Beernem. Solidwood produceert goedkopere moderne slaapkamers, eetkamers en halffabrikaten als toelevering voor eigen bedrijven. Ten slotte werd in 1988 nog een immobiliënvennootschap opgericht die de naam Nordica meekreeg en eveneens gelegen is te Beernem. Deze vennootschap is eigenaar van de gebouwen van de groep.

In de loop van 2003 werd het bedrijf met enkele grote tegenslagen geconfronteerd. Vooreerst was er de moeilijke verkoop vanwege de oprukkende lageloonlanden zoals Polen, China, Indonesië. Hierdoor werd het bedrijf genoodzaakt talloze stempeldagen in te lassen voor verschillende afdelingen. Vervolgens brak tot tweemaal toe brand uit in het stooklokaal op de vestiging in Beernem. En als klap op de vuurpijl woedde er in maart 2003 een heel grote brand in de vestiging te Oostkamp. Deze brand legde ongeveer de helft van de fabriek in de as, waardoor de andere helft moeilijk kon werken. Na lang overleg en onderhandelen met de vakbonden en overheid werd de vestiging in Oostkamp gesloopt. Het personeel, dat niet door natuurlijke afvloeiing of ander werk weg kon, werd overgeplaatst naar de vestiging in Beernem.

In 2005 werd opnieuw 10 miljoen euro geïnvesteerd in gebouwen en een splinternieuwe productielijn voor goedkopere meubelen. Dit om concurrentieel te kunnen blijven met lageloonlanden. Bij deze investering werd speciale aandacht besteed aan het groene karakter van de machines en producten waarmee wordt gewerkt. In 2007 werden Nv Gaston Bauwens en NV Solidwood gefuseerd en de naam werd veranderd in Bauwens Beernem NV.

In de zomer van 2017 werd bekend dat David Lano, zoon van wijlen Pierre Lano, in het kapitaal van Bauwens Beernem stapte. De familie bleef aanwezig als minderheidsaandeelhouder.