Robespierre – Van de doden… niets dan goeds

Naar goede christelijke traditie verrijst Jezus op Pasen uit zijn graf. En Pasen valt vroeg volgend jaar. Op de vooravond van 1 april, op 31 maart. Maar daar heeft CD&V niet op gewacht. Niet conform de C in hun naam hebben hun propagandisten Pasen vervroegd tot nu. En alvast tot voor de verkiezingen van juni volgend jaar. Verkiezingen die voor de partij in kwestie vijgen na pasen dreigen te worden. Want geef nu toe, hoe diep moet je gevallen zijn om een dode ex-premier digitaal tot leven te roepen met de hoop dat die vreemde digitale boodschap kiezers zal aanzetten om voor je christelijke partij te stemmen. Had Jean-Luc Dehaene geweten hoe diep zijn partij zou vallen, hij zou wellicht zijn blijven leven. De man was altijd al pragmatisch vooruitziend. Zo wist hij dat ze in de hemel geen bier drinken, daarom werd hij in zijn laatste dagen nog bestuurder van de biermultinational AB-Inbev, zowat één van de best betaalde bestuurdersmandaten in dit land.

Verder lezen…


Robespierre – Over politieke verantwoordelijkheid en aanklampend beleid

De blonde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden beweegt zich doorheen het politieke landschap zoals een maagd zich beweegt in een huis van lichte zeden. Ze straalt dus weinig daadkracht uit. Op bevel van haar voorzitter, de 35-jarige CD&V’er Sammy Madhi, is ze nu meer en meer te zien in de media. Eerst in korte short aan het strand van de Belgische kust, waar ze in alle hevigheid haar privé-leven afschermt alsof het niet bestaat. Nu is ze ook meer en meer te zien in de nieuwsstudio’s. Daar bevestigt ze steeds opnieuw haar beeld van eeuwige maagd waarbij ze omheen de problemen praat en zich verliest in allerlei theoretische constructies en bestaande wetgeving die het leven en werken als politicus o zo moeilijk maken. Gisteren deed ze dat nog eens over in de nieuwsstudio van de openbare omroep waar ze haar beleid verdedigde in de zaak van de Tunesische moordenaar Abdesalem Lassoued. Ze was er in het gezelschap van de liberale minister van Justitie en Media optredens Vincent Van Quickenborne. Die was opvallend stil voor zijn doen. Als ervaren politicus weet hij dat je moet stilzitten wanneer je geschoren wordt. Dat leren we van de schapen.

Verder lezen…


Robespierre – Kleine deugniet

Beste Conner Rousseau, wat ben u toch een kleine deugniet ! Laten we de dingen even op een rijtje zetten. Eerst komen er drie klachten tegen uw persoon wegens grensoverschrijdend gedrag. Die drie klachten worden geseponeerd wegens gebrek aan bewijzen. Details zijn daarvan niet bekend. Dan komt de docureeks Godvergeten. U vindt daarvan dat het een schande is dat de kerk schuldbewijzen in de doofpot stopt. U wil een openbare onderzoekscommissie in het parlement zodat het hele land kan weten wat daar is gebeurd. En dan komt het bericht dat u politie agenten in uw thuisstad Sint-Niklaas racistisch hebt beledigd. “Ik was dronken en ik weet niet meer wat ik heb gezegd, zo zei u daarop, ik hoop dat ik snel van het parket te weten kom wat ik heb gezegd.” Dan komen twee journalisten u vertellen wat u hebt gezegd en als respons trekken uw advocaten naar de rechtbank waar ze een éénzijdig verbod afdwingen op de publicatie van wat die journalisten te zeggen hebben. En wij die dachten dat u precies op het tegenovergestelde zat te wachten, kleine deugniet.

Verder lezen…


Robespierre – De minister van Justitie en Media optredens

De minister van Justitie en Media optredens Vincent Van Quickenborne heeft zijn hand lichtjes overspeeld. En hij heeft eventjes gelogen. Zo lijkt het wel. Op het feestje voor zijn 50ste verjaardag bij hem thuis in Kortrijk hebben drie van zijn gasten geplast tegen een politiecombi. Die stond daar ter plaatse om de minister te beschermen tegen aanslagen van Rotterdamse drugscriminelen. Die feiten vonden plaats om 20u39, 22u05 en 00u02 op de avond van het verjaardagsfeestje. In een eerste reactie zegt de minister van Justitie en Media optredens dat hij zich van geen kwaad bewust is en niet bij de feiten is betrokken.

Verder lezen…


Robespierre – O dierbaar België

De Belgen mogen gelukkig zijn. Ze hebben Pierre Wunsch, een gouverneur van de Nationale Bank die kan tellen. Zo werd de man om een reactie gevraagd op het feit dat de staatsbon van de federale overheid meer dan 20 miljard euro had opgebracht. “Het gaat om 5% van de deposito’s. Dat is geen verwaarloosbaar percentage, het is meer dan nul, maar het is nu ook geen 25%.” aldus de gouverneur. Goed zo. Flink geteld.

Verder lezen…


Robespierre – De ring van Bracke

Kent u “De ring van Bracke”? Wel, dat gaat als volgt. We schrijven 2016. Siegfried Bracke heeft zijn gammel journalistenbureau bij de openbare omroep ingeruild voor zijn iets statiger klassiek bureau in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tot ieders verbazing koos Bracke voor politieke aansluiting bij de Vlaams-nationalisten van Bart De Wever. Bracke was als BRTN journalist vooral bekend als anonieme copywriter voor de socialistische partij. En als broeder van de loge. Niet echt een profiel dat aansloot bij de N-VA. Maar De Wever haalde maar al te graag de topjournalist binnen als Wetstraat kenner en communicatiespecialist. Siegfried werd voor zijn boude keuze beloond met de job van Kamervoorzitter.

Verder lezen…


Robespierre: Vincent Van Peteghem en een bedrijf van 1,5 miljard euro

Vincent Van Peteghem. Dat is uw federale minister van Financiën. Hij staat wat te mager. Maar dat komt wellicht omdat hij altijd met de fiets toekomt aan de 16 wanneer er belangrijke besprekingen zijn. Vincent Van Peteghem dus. Hij heeft een brief geschreven. Aan Jannie Haek.

Jannie Haek is een Belgische topambtenaar. Zo wordt gezegd. De West-Vlaming Haek was jarenlang de rechterhand van Johan Vande Lanotte. Ook een West-Vlaming. Het was de laatste die de eerste in 2005 benoemde tot gedelegeerd bestuurder van de NMBS. Hij zou dat 7 jaar blijven. Maar toch zag hij het licht niet. Het is nochtans simpel. Wat is de vraag? Hoe lossen we de penibele noord-zuid verbinding in Brussel op voor de treinen van de NMBS? De oplossing is even simpel als eenvoudig. Laat de treinen vanuit Vlaanderen naar Brussel rijden, daar stoppen en dan terugkeren naar Vlaanderen. Hetzelfde principe pas je dan toe voor treinen uit Wallonië. Treinen uit Oostende moeten niet door de Brusselse konijnenpijp doorrijden naar Aarlen. Dan zit er geen volk meer op. Ze moeten terugkeren naar Oostende. Met volk. Hetzelfde met de treinen die vanuit Aarlen komen. Zonder volk. Maar naar het schijnt zijn de Waalse socialisten daar tegen. Misschien moet Frank Vandenbroucke daar eens werk van maken.

Verder lezen…


Robespierre: Het enigma VdB

Een lezer vraagt of Robespierre overleden is. Wanneer dat zo zou zijn, zou het van het lachen zijn. Geef nu toe. Een liegende minister van Buitenlandse Zaken. Twee vice premiers die elkaar in de haren vliegen. Letterlijk dan. Een liberale partijvoorzitter die in een handgemeen verwikkeld raakt in een liberale kuststad. En een partijvoorzitter met ‘zever in pakskes’. Alhoewel. Dat laatste is minder om mee te lachen. Wanneer het zo is.

Verder lezen…


Robespierre – Over honden die geld ruiken

Hij was gisteren opnieuw te zien op het tv nieuws, Vincent Van Quickenborne, de politicus die zich meer en meer gedraagt zoals een marktkamer die denkt alles te kunnen verkopen onder het motto “zijn de mensen bedrogen, ze hebben er toch plezier aan gehad”. Nu was de minister in het gezelschap van honden. Geen gewone honden, maar honden die geld ruiken. Of toch op zijn minst één hond die geld kan ruiken. Dat was een klein model, een teefje, wit met bruine vlekken, al een beetje ouder, maar ze ruikt geld. Haar baasje was er ook bij. Ook hij was al wat ouder, een politieman met een baardje die kwam vertellen dat honden makkelijker drugs ruiken dan geld want geld stinkt niet, zo wist hij te vertellen met een fijne glimlach om de lippen. De man leek zo ontsnapt uit de anti-corruptiepolitie. Maar Van Quickenborne heeft dus nu honden die geld ruiken.

Verder lezen…


Robespierre – Bestorm de banken !

Wie al eens op een roetsjbaan van sentimenten wil zitten, moet kijken naar het VTM Nieuws. Dan zie je eerst die politieke journalist Karel Lattrez, de man die altijd letterlijk wat neerkijkt op zijn publiek, alsof hij de keizer van Rome is. Waarschijnlijk staat hij op een lege bierbak om wat vogelperspectief te creëren. Die wordt dan onmiddellijk gevolgd door de liberale minister van Justitie Vincent van Quickenborne. Die lijkt dan weer meer en meer op een marktkramer die er in slaagt alles te verkopen, onder het gekende motto: “Zijn de mensen bedrogen, ze hebben er toch plezier aan gehad.” Inzet vormt dan weer Sammy Madhi, de voorzitter van CD&V die opkomt voor Nathan Vandergunst, de jongeman uit Blankenberge die eind deze maand 24 jaar wordt en eigenaar is van de commanditaire vennootschap “Acid Niet Eesit”. Blijkbaar verwijst die naam naar de uitspraak van de drug acid. Die mag je dus niet verkeerd uitspreken, zegt de jongeman. In tegenstelling dus tot de namen van Reuzegommers die hij noemde. Wellicht de beste reclame voor zijn winkel die hij kon bedenken. En waar Madhi het dus mee eens is. Hoe dus iedereen op zijn manier een stukje meepikt van het lijk van Sanda Dia.

Verder lezen…