Familie Claeys (Westvlees) [242]

Jos Claeys

Vermogen € 99 855 000
Gekend als Westvlees
Activiteit Verwerking van varkensvlees
Inplanting Westrozebeke
Tendens Stijgend
Huidige positie 242


Westvlees staat voor varkensvlees van a tot z: van slachten en versnijden, over invriezen, verpakken en etiketteren tot het bereiden van panklare varkensvleesgerechten. Westvlees produceert al zijn varkensvleesproducten in eigen huis. Westvlees slacht jaarlijks 1,2 miljoen varkens en verwerkt ze tot ruim 100.000 ton varkensvlees. Westvlees telt klanten in 40 landen wereldwijd, voornamelijk in de distributie, groothandel en aankoopcentrales maar ook in de kleinhandel, horeca en cateringsector.

Westvlees is een Belgisch familiebedrijf van de familie Claeys. Enkele kaderleden en agrarische holdings hebben een minderheidsparticipatie. Een fenomeen in de vleesindustrie waar eigenlijk niemand iets slechts over te melden heeft, zo zegt men in de sector over gedelegeerd bestuurder Jos Claeys, die zich profileert als een gedreven bedrijfsleider met oog voor zijn personeel. Die aandacht voor het personeel is gedeeltelijk pragmatisch. Elke gram vlees telt. Op duizenden versneden varkens per dag betekent een gram per varken een groot verlies. Die aandacht voor het personeel vertaalt zich in een eigen kinderkribbe, een visvijver en twee voetbalvelden. Eén keer in de maand ontbijt Jos Claeys met de werknemers. Op het menu staan dan broodjes met varkensgehakt uit eigen huis.

Claeys leidt een vierdegeneratiebedrijf. Overgrootvader Auguste startte kort voor de Eerste Wereldoorlog een slagerij in Westrozebeke. Jos Claeys kwam eind jaren tachtig in de onderneming, na studies Economie in Gent en een licentie Spaanse Literatuur in Madrid. Ook zakelijk zijn er zuiderse banden. De Italiaanse producenten van parmaham zijn een belangrijke afnemer. Jos Claeys zette ook een traditie voort van groei: de onderneming is altijd een first mover geweest op vreemde markten. Claeys bracht West-Vlaams varkensvlees naar Japan en Zuid-Korea. ‘China is een van mijn frustraties’, zucht Claeys. ‘Daar probeer ik al heel lang binnen te raken.’ In 2011 kocht Westvlees de slachterij en de uitsnijderij van Detry in Aubel. Daarmee verhoogde de slachtcapaciteit naar 2 miljoen varkens.

Westvlees en het bedrijf Covalis, onderdeel van de Boerenbond, brachten hun varkensactiviteiten in 2015 samen. Door de fusie krijgt de nieuwe holding, Belgian Pork Group, een derde van alle geslachte varkens in België in handen. Op deze manier willen ze hun positie op de binnenlandse markt bestendigen en hun exportactiviteiten verder uitbouwen. Het fusiebedrijf staat voor een omzet van 750 miljoen euro. Belangrijkste onderdeel van de groep is de slachterij Westvlees. In 2018 stapte de Boerenbond uit het bedrijf. Propigs, een groepering van varkenskwekers, controleert nu 15 % van Belgian Pork Group, Westvlees Group staat voor 85 %.