Familie De Bruyn [420]

Vermogen € 50 770 000
Gekend als Ploegsteert
Activiteit Machinebouw en steenbakkerij
Inplanting Ieper
Tendens Neutraal
Huidige positie 420


In 1927 neemt Rémi De Bruyn een boerderij annex steenbakkerij over en noemt zijn kleine plattelandsonderneming ‘Briqueteries du Progrès’. Vijf jaar later start de productie van gevelstenen in kleine formaten. Via de spoorweg, waarvan 1 spoor is voorbehouden aan de steenbakkerijen, worden de bakstenen over het ganse land geleverd. In 1941 krijgen de steenbakkerijen de naam Briqueteries Mécaniques de Ploegsteert.

Op 9 september 1943 gooien Engelse vliegtuigen hun bommenlast per vergissing af boven het station van Le Touquet en de steenbakkerijen. 18 burgers sneuvelen, waaronder verschillende werknemers die verrast werden tijdens het werk. Na de Duitse bezetting evolueert de productie vrij snel van “ordinaire boerensteen” naar de volumineuzere “tralieblok”. Die blok verhoogt het rendement van de metser en heeft bovendien een hogere drukweerstand en betere isolatiewaarden. Begin jaren ’50 volgt dan de aankoop van een licentie op een revolutionair Zwitsers product, gebaseerd op de techniek van de voorspanning. De zogenaamde Staltonvloeren zien het licht. Dit betekent meteen ook de opstart van het studiebureau binnne het bedrijf.

Na het overlijden van Rémi De Bruyn in 1964 neemt zijn zoon Joseph De Bruyn het roer over en start met de mechanisering, later automatisering, van het bedrijf. In 1976 wordt de vzw ‘Natuur- en Vogelreservaat van Ploegsteert’ opgericht. Vanaf nu worden de ontgonnen terreinen beheerd als moerasgebied. Begin jaren ’80 slaat de crisis toe. Twee productie-eenheden worden stilgelegd, en de productie op de andere eenheden draait op een laag pitje. Diversificatie wordt gezocht én gevonden: een deel van het personeel schoolt zich om tot mecanicien of elektricien, en de bestaande onderhoudsafdeling breidt uit waardoor nu ook voor derden kan gewerkt worden. Philip De Bruyn, zoon van Joseph, komt aan het hoofd van deze nieuwe afdeling. Onder zijn impuls wordt de afdeling ‘machinebouw’ in 1986 zelfstandig. De firma Ceratec is een feit. Door de steeds verdergaande diversificatie van de activiteiten van Ceratec én door de opkomst van de elektronica en informatica wint de divisie ‘electrotechnics’ aan belang. In 1991 leidt dit tot het ontstaan van Ceratec electrotechnics.

In 2011 investeert Ploegsteert in een volautomatische fabriek voor de bouw van geprefabriceerde keramische metselmuren.