Familie van Praag [523]

Vermogen € 37 000 000
Gekend als ex-Hugo van Praag
Activiteit Beheer vermogen
Inplanting
Huidige positie 523


Op 25 december 2000 overleed Hugo van Praag, de oprichter van de gelijknamige elektroketen, op 74-jarige leeftijd. Hugo van Praag ging in 1949 van start met de verkoop van naaimachines. Tot 1965 bleef alles rond die naaimachine draaien. Daarna maakte de huishoudelektro langzaam zijn opwachting in de winkels van Hugo van Praag. Vanaf 1975 legde de keten zich toe op grote-oppervlaktewinkels langs stedelijke uitvalswegen.

In november 1999 werd Hugo Van Praag overgenomen door de beursgenoteerde detailhandelsgroep Kingfisher. Bij de overname stapte ook Dirk van Praag, de enige zoon van Hugo die in nog in de keten werkte, uit de zaak. Sinds de overname zijn de Hugo Van Praag-uithangborden langzamerhand uit het straatbeeld verdwenen en vervangen door die van Vanden Borre. Daarmee was het verhaal voor Dirk van Praag echter verre van gedaan.

In 2004 werd hij aangehouden door een Antwerps onderzoeksrechter en met hem ook een fiscaal consultant. Beiden werden beticht van valsheid in geschrifte en fiscale fraude. Van Praag zou voor 11,2 miljoen euro aan belastingen hebben ontdoken. Dat zou gebeurd zijn bij het wegwerken van 27,9 miljoen euro na de verkoop van het bedrijf. Later werd nog een tweede consultant aangehouden. Van Praag zou vijf maanden in voorarrest blijven. Een rogatoire commissie van het Antwerpse gerecht trok eind 2004 naar Zweden en ondervroeg er een vierde verdachte, de Zweed Patrik Källberg, die het geld van Van Praag had moeten herinvesteren. Volgens het parket deed Källberg dat niet en speelde hij met Dirk Van Praag onder één hoedje. De handelswijze van het parket stuitte op veel kritiek, onder meer van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Van Praag werd verwezen naar de correctionele rechtbank, samen met zijn twee consultants, het consultancybedrijf Ernst & Young (EY) en ING Luxemburg. Van Praag ging in Cassatie tegen zijn verwijzing. Cassatie oordeelde dat er procedurefouten in het spel zaten, zodat het volledige proces moet overgedaan worden.

In 2020 oordeelde het Hof van Beroep dat noch EY noch Dirk Van Praag zich schuldig maakten aan fraude. “Deze zaak draait om een een internationaal fraudenetwerk, opererend vanuit Zweden, dat erin geslaagd is om verschillende partijen, waaronder haar eigen adviseurs maar ook EY, als adviseur van de heer Dirk Van Praag, te misleiden. EY is zelf nooit betrokken geweest bij het opzetten van de frauduleuze constructie waarvan de firma Van Praag het slachtoffer is geweest. Wij werden net als andere adviseurs misleid door criminelen die ondertussen overigens ook al in Zweden werden veroordeeld wegens frauduleuze praktijken.”, zegt EY in een persbericht.