Familie Vandamme [186]

Vermogen € 134 682 000
Gekend als Oliefabriek Vandamme
Activiteit Productie plantaardige olie
Inplanting Deinze
Tendens Stijgend
Huidige positie 186


Het ontstaan van de groep Vandamme gaat terug tot 1903 toen Louis Vandamme in Zulte een olie- en bloemmolen aankocht. Louis vertegenwoordigde zelf reeds een derde generatie molenaars. Gelegen in het hart van de vlasstreek langs de Leie werd toen lijnzaad uit de lokale vlasteelt verwerkt.

Toen in de jaren zestig en zeventig de vlasnijverheid in Vlaanderen geleidelijk verdween werd overgeschakeld op andere oliezaden. Met de opkomst van de zetmeelindustrie, die een grote groei kende door de lancering van zoetstoffen op basis van maïs (glucose- en later fructosesiropen), kwamen meer maïskiemen beschikbaar op de markt en groeide de specialisatie in de verwerking van deze kiemen.

In 1980 werd door Gilbert Vandamme een nieuwe oliefabriek opgestart te Deinze, langsheen de gekanaliseerde Leie. Later werd deze uitgebreid met een raffinage- en verpakkingsfabriek. In 2002 werd een verpakkingseenheid opgestart in Zuid-Tunesië voor het bedienen van de Noord-Afrikaanse markt. De groep omvat drie eenheden. Oliefabriek Vandamme staat in voor de verwerking van de maïskiemen tot ruwe maïsolie en maïskiemschroot. Repro verzorgt de raffinage en verpakking van plantaardige oliën. Veda Trading is de commerciële tak van de Groep Vandamme, actief in de aankoop, verkoop en trading van oliën in bulk. De overkoepelende holding van de familie luistert naar de naam Kollergang, verwijzend naar het stuk in de molen waar de mais wordt geperst.