Robert Levy [208]

Vermogen € 117 500 000
Gekend als Century 21
Activiteit Beheer vermogen en vastgoedmakelaar
Inplanting Monaco en Brussel
Huidige positie 208


Robert Levy startte de opbouw van de bank TMB in 2003 in zijn geboortestad Lubumbashi, Katanga. Hij was toen amper de 30 jaar gepasseerd. “Voor onze komst werd het retailbankieren in Congo genegeerd. De vestigingen waren alleen gericht op bedrijven en vermogende particulieren. Dat mensen geen bankrekening konden hebben, stoorde me! » zo vertelde hij in de Congolese pers. Wanneer de Centrale Congolese Bank haar kapitaalvereisten verlaagde tot 1,5 miljoen dollar of om en bij 1,2 miljoen euro leende Robert Levy dat bedrag van zijn vader Viktor en vroeg een banklicentie aan die eind 2003 werd verleend. Vader Viktor Levy bouwde zijn vermogen op als metaalhandelaar in Oost-Congo.

In nog geen 20 jaar tijd opende de bank TMB meer dan 100 filialen waarmee hij aanwezig was in alle 11 Congolese provincies. Het is mee dat netwerk dat er voor zorgde dat de Keniaanse bankengroep KCB in 2022 1,5 keer de netto bankactiva betaalde aan Robert Levy wanneer ze 85 % kocht van TMB. Ook belangrijk was het feit dat TMB door de Belgische bankautoriteiten werd erkend en als enige Congolese bank een vertegenwoordigingsfiliaal kon openen in Brussel. Het leverde Robert Levy in 2015 ook de titel op van ereconsul van België in Goma, toegekend door Didier Reynders als toenmalig Belgisch minister van Buitenlandse Zaken.

In België werkt Levy met zijn vennootschap Interimmeubles. In 2023 heeft Levy, die ondertussen in Monaco is gedomicilieerd, het kapitaal van die vennootschap opgetrokken met 1,6 miljoen euro om daarna 2,7 miljoen euro overgedragen verlies weg te werken. Interimmeubles beschikt nu nog over een kapitaal van 1,5 miljoen euro. Met die holding controleert Levy 85 % van Century 21, de keten die een harde strijd voert met zijn concurrent ERA voor het marktleiderschap in België als residentieel vastgoedmakelaar. In 2022 fusioneerde Century 21 Benelux met haar moederbedrijf Avana Capital Investment. Century 21 Benelux is zelf een franchisenemer van de gelijknamige Amerikaanse groep en bouwde in België eigen franchiseketen uit. Bij de fusie met Avana kreeg de groep een waardering mee van 5 miljoen euro. Daarbij is wel belangrijk te noteren dat de twee belangrijkste financiers van de vastgoedmakelaar zelf een waarborgpand hebben op de aandelen. Het gaat dan om de verzekeraar Patronale, goed voor een lening van 2,8 miljoen euro aan Century 21, en Invest for Jobs, goed voor een lening van 1,4 miljoen euro. Invest for Jobs is een investeringsfonds dat is opgericht door de sociale partners van de metaalverwerkende sector en Agoria. De twee aandeelhouders van Invest for Jobs zijn het Pensioenfonds Metaal enerzijds, en het Fonds voor de Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid anderzijds. Christophe Picard is de afgevaardigde van het dagelijks bestuur van Invest for Jobs en ook bestuurder van Century 21. Binnen het kader van die fusie verkocht hoofdaandeelhouder Grégory Maquet zijn 65 % aandelen in Century 21. De advocaat Claude Bontinck kocht 15 % over, Robert Levy, die toen al 35 % controleerde, kocht de overige 50%.