Serge Goblet [181]

Serge Goblet

Vermogen € 139 388 000
Gekend als Tolefi
Activiteit Holding en vastgoed
Inplanting Brussel
Huidige positie 181


Serge Goblet is een minder bekende naam in België. Toch bouwde deze handelsingenieur in Frankrijk en België een heel imperium uit. Zijn groep steunt daarbij op drie pijlers. De eerste is groothandel en distributie. Zo verdeelt zijn bedrijf onder meer mobiele verwarmingselementen, houtskool en pallets, en dat alles in België, Frankrijk, Italië en Spanje. Als tweede pijler zijn er de investeringen in vastgoed, onder meer in Nantens (Frankrijk) en Brussel. Tenslotte zijn er een aantal investeringen in bio-tech bedrijven. Het belangrijkste daarvan is Cardio 3, een biotech bedrijf in Waals-Brabant. Dat kreeg van de Amerikaanse FDA groen licht voor een laatste studie over zijn stermiddel C-Cure. Dat is een regeneratieve therapie om chronische hartpatiënten te genezen. In Europa ging de laatste patiëntenstudie in 2013 van start. De eerste patiënt werd in juni 2014 behandeld. Beleggers moeten evenwel nog geduld hebben tot eind 2015. Pas dan zullen de eerste test- resultaten in Europa bekend gemaakt worden. Uit een kleinere studie op 47 Europese patiënten bleek eerder dat C-Cure werkt. Goblet controleert verder 23 procent van het beursgenoteerde biotech bedrijf Celyad.