Optima Bank legt de boeken neer

Optima logoOptima Bank heeft het faillissement aangevraagd bij de Gentse rechtbank van Koophandel. De bankentoezichthouder FMSA moet nu binnen de 15 dagen een advies uitbrengen over deze aanvraag van Optima. Voor de klanten verandert er weinig. Het Garantiefonds blijft instaan voor een bedrag van 100.000 euro per klant. De voorbije dagen ontving dat fonds slechts 341 aanvragen van Optima klanten.Dit is het volledig persbericht van Optima:

Optima Bank doet aangifte van faillissement bij Rechtbank van Koophandel te Gent

Na evaluatie van de voorliggende pistes tot overdracht van activa, werd deze middag geoordeeld door de Raad van Bestuur van Optima Bank dat deze pistes geen voldoende garanties bieden om binnen de vereiste termijn tot een oplossing te komen. Daarop besloot de Raad van Bestuur om aangifte te doen van faillissement bij de Rechtbank van Koophandel te Gent.

De Raad van Bestuur van Optima Bank heeft deze middag alle pistes die konden leiden tot een mogelijk vermijden van faillissement naast elkaar gelegd. Na grondige evaluatie kon niet anders dan besloten worden dat deze pistes niet voldoen om snel tot overdracht van activa te kunnen overgaan. Een verder doorstartscenario is bijgevolg uitgesloten.

Daarop werd de beslissing genomen om aangifte van faillissement te doen bij de Rechtbank van Koophandel te Gent. Dit besluit werd genomen na dagen van verwoede pogingen om een reddingsplan voor te leggen, en dit in extreme omstandigheden van tijdsdruk. Een andere uitkomst was echter niet mogelijk, tot grote spijt van het voltallige bestuur.

De Raad van Bestuur staat erop alle medewerkers te danken voor hun jarenlange inzet voor het bedrijf.

Optima Bank onthoudt zich van verdere commentaar.