Advocaat Delphine: “Het woord ‘bastaard’ is nu enkel nog een schande voor wie het gebruikt”

Dankzij Delphine is het woord ‘bastaard’ niet langer een belediging voor degene tot wie het is gericht, maar een schande voor degene die het gebruikt.” dat zegt Marc Uyttendaele, de advocaat van Delphine van België in gesprek met Paris Match. Hij benadrukt dat Delphine geenszins van plan is haar koninklijke titel ooit te gebruiken, noch privé, noch professioneel. Een dotatie zal ze nooit vragen, ze heeft er sowieso geen recht op. Ze heeft volgens de wet wel recht op een plaats in de opvolgingsreeks voor de Belgische troon. “Maar ze heeft dit debat nooit politiek gevoerd, enkel privé.” aldus Uyttendaele.Volgens de advocaat Uyttendaele, de echtgenoot van PS politica Laurette Onkelinx, staat in de zaak Delphine maar één principe ter discussie: gelijkheid. Hij verwijst naar de enge mentaliteit die leeft bij de adellijke aristocratie. “Ze zeggen tegen mijn cliënt: ‘Je mag niet vergeten dat je buiten het huwelijk geboren bent. Je bent de dochter van de koning, maar je blijft een bastaard.’ Dit is natuurlijk onaanvaardbaar. Het is belangrijk dat ze van het voordeel van deze titel profiteert, niet om hem te gebruiken, maar om symbolisch te bevestigen, in een omgeving die erg eng blijft, dat ‘bastaardsniet bestaan. Onze gesprekspartners zijn de magistraten van het hof van beroep. Wij staan niet voor een rechtbank van de opinies.” Albert II probeerde in elk geval die vaststelling van de ‘bastaard dochter’ in stand te houden, onder meer door zich te verzetten tegen het feit dat Jacques Boël verklaarde geen band te hebben met Delphine.

Nog volgens Uyttendaele zal Delphine nooit een dotatie vragen. De wetgever heeft dit in 2014 trouwens onmogelijk gemaakt. Enkel de eerste troonopvolger heeft nog recht op een dotatie. De dotatie van Astrid en Laurent vormt daarop een uitzondering. Delphine heeft wel een plaats in de rang van de troonopvolging. “Volgens de grondwet moet ouderschap natuurlijk zijn, aldus de advocaat. De persoon, man of vrouw, moet in een bloedband afstammen in directe lijn van Leopold I. Aan deze voorwaarden is bij Delphine voldaan. Maar Delphine heeft het debat nooit op deze basis gevoerd. Dat is een politieke kwestie maar haar strijd is uitsluitend privé.” Over een mogelijke erfenis van Delphine als dochter van Albert II spreekt Uyttendaele zich niet uit: “Het is onmogelijk daar iets over te zeggen. Het patrimonium van Albert II is onbekend.” 

Paris Match is een uitgesproken verdediger van de monarchie. Het blad vraagt Uyttendaele dan ook als hij als uitgesproken republikein zijn cliënt Delphine in die richting heeft beïnvloed. “Te geloven dat een vrouw die zo vrij en intelligent is als Delphine en met zo’n speciale achtergrond, beïnvloed kan worden, is een manier om haar te beledigen.” aldus Uyttendaele. “Het is ook een manier om mijn beroep te beledigen. Ik ben een advocaat, geen acteur. Er is trouwens niets erger dan een advocaat die wordt ingepakt door het acteursyndroom. Je moet heel waakzaam blijven en nooit uit je rol stappen. De mijne is om de belangen en verzoeken van mijn cliënt zo goed mogelijk weer te geven. Delphine vroeg me om haar stem te zijn.”