ANALYSE – Wie biedt op Nyobe? De gok van Stefaan Colle

Je eigen bedrijf via een speciale procedure van de rechtbank van koophandel publiek te koop zetten. Om er dan zelf op te bieden en ze zo terug te kopen. Dat is de strategie die Stefaan Colle en zijn advocaten uitbouwden om het hoofd te bieden aan een fiscale aanslag met boetes van 103 miljoen euro. Maar meteen zet Colle ook de deur open voor andere bieders op zijn spinnerij van nylongarens. Colle gooit alvast het argument van 140 man tewerkstelling mee in de weegschaal. De fabriek Nyobe is om en bij 60 miljoen euro waarde.Het dossier Nyobe, het vroegere Beaulieu Nylon, vormt het zwaarst beladen fiscale dossier uit het hele Beaulieu verhaal van wijlen Roger De Clerck. Na een arrest van het Hof van Cassatie kan het eigenaarsechtpaar Stefaan Colle en Ann De Clerck niet meer ontsnappen aan een boete met verwijlinteresten van 103 miljoen euro. Colle is niet van plan dat bedrag te betalen. Of toch zeker niet volledig. Hij wil gebruik maken van de zogenaamde WCO4-procedure, een reorganisatie door overdracht onder gerechtelijke gezag waarbij de Rechtbank van Koophandel een mandataris aanstelt die contact maakt met een overnemer die het geheel of een gedeelte van de onderneming of haar activiteiten overneemt.

Colle hoopt dat hij die overnemer wordt. De fabriek van Nyobe is een moderne productie-eenheid van nylonkorrels die worden omgevormd tot nylondraad bestemd voor de tapijtenproductie. De waarde van de fabriek wordt geschat op 50 tot 60 miljoen euro. Maar ook concurrenten van Nyobe liggen op vinkenslag. Met de WCO procedure heeft Colle misschien de doos van Pandora geopend. De vakbonden spreken nu al van mogelijke Chinese interesse in de fabriek. In elk geval zal de fiscus zich akkoord moeten verklaren met de huidige procedure. De belastingontvanger riskeert enerzijds minder te ontvangen dan waar hij recht op heeft. Anderzijds kan een doorgedreven opeising leiden tot een faillissement. Dan is het aan een curator om zoveel mogelijk geld uit het dossier te krijgen.

Het blijft een gok wat voor de fiscus het meest zal opbrengen: een faillissement met een boedelverkoop door een curator of een biedprocedure via de rechtbank. Die laatste spreekt zich op 10 oktober uit over de vraag van Stefaan Colle en zijn advocaten. Tot dan lijkt er geen probleem van continuïteit te zijn. Het bedrijf zegt alle betalingen te kunnen voldoen, zowel aan het personeel als aan de leveranciers. Een laatste niet onbelangrijk element is de tapijtenproducent Associated Weavers uit Ronse. Dat is één van de grootste afnemers van Nyobe. En Associated Weavers is ook in handen van Stefaan Colle. Dat maakt een externe overname ook al een stuk moeilijker.