Bart Verhaeghe gaat voor een “Uplace light”

Volgens verschillende bronnen is er in Machelen een Uplace light in de maak. Ook het bedrijf van Bart Verhaeghe zou dit nieuwe alternatief steunen. De totale oppervlakte van het originele Uplace project wordt met een derde ingeperkt, de winkelruimte zou met 10 procent verminderen, een gepland hotel werd helemaal geschrapt en de kantoorruimte met 70 procent gereduceerd. Een nieuw ruimtelijk plan zou niet meer door de Vlaamse regering worden ingediend. Die zou haar bevoegdheid ter zake delegeren aan de gemeente Machelen. Het dossier Uplace leidde gisteren in het Vlaams parlement tot een merkwaardig incident waarbij Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) even uit zijn rol viel.

Nadat de Raad van State eind vorig jaar het ruimtelijk uitvoeringsplan rond Uplace vernietigde, lijkt de strijd om het project in zijn huidige vorm zo goed als gestreden te zijn. Wat ondertussen al dikwijls wordt vergeten, is dat Uplace eigenlijk een zogenaamde “brownfield convenant” is. Dat is een historisch vervuild industrieterrein dat via een nieuwe bestemming wordt gesaneerd door de Vlaamse regering samen met een bouwpromotor. In Machelen is dat dus niet gelukt. Toch wil de gemeente Machelen het dossier niet opgeven en werkt ze, met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen, aan een zogenaamde “Uplace light” versie. Die kleinere versie heeft als voordeel ook dat de gemeente Vilvoorde niet langer rechtstreeks betrokken is bij Uplace en zelf eigen beslissingen kan nemen over het terrein dat op haar grondgebied ligt. Vilvoorde en zijn burgemeester Hans Bonte zijn altijd fervente tegenstanders geweest van Uplace. Het hele project Uplace beslaat trouwens slechts 12 hectare van een volledig te saneren gebied van 245 hectare.

Indien Uplace er niet komt, lijkt het evident dat het bedrijf een schadeclaim indient tegen de Vlaamse regering. Die kan oplopen tot 20 miljoen euro.

In het Vlaams parlement leidde het dossier tot een merkwaardig incident tussen oppositielid Katia Segers (SP.a) en Vlaams minister Philippe Muyters. Volgens Segers werkte het kabinet van Muyters al in september vorig jaar mee aan het uitwerken van die Uplace light versie, iets wat Muyters te vuur en te zwaard ontkent. Indien Uplace er niet komt, lijkt het evident dat het bedrijf een schadeclaim indient tegen de Vlaamse regering. Die kan oplopen tot 20 miljoen euro. Muyters zegt nu al dat die schadeclaims geen schijn van kans maken aangezien de Vlaamse regering alles gedaan heeft wat moest om het dossier mogelijk te maken.