BBI vordert 5 miljoen euro van Armonea

armoneaDe groep Armonea, Belgische marktleider in de rust- en verzorgingstehuizen, is verwikkeld in een dispuut met de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Deze laatste heeft Armonea aan een fiscale BTW-controle onderworpen voor de jaren 2011 en 2012. Het totaal nagevorderd bedrag door de BBI voor beide jaren bedraagt 2,5 miljoen euro. Daarnaast heeft de BBI eveneens een controle verricht op het inkomstenjaar 2011. Deze controle resulteerde in een aanslagbiljet van 1,9 miljoen euro. Voor het inkomstenjaar 2012 resulteerde de controle in een aanslagbiljet van 0,5 miljoen euro met nalatigheidsinteresten. Bij Armonea konden we geen commentaar krijgen. Het bedrijf heeft wel geen reserves aangelegd en gaat er van uit dat ze ultiem gelijk zal krijgen. Armonea is voor gelijke delen in handen van enerzijds de familie Van den Brande en anderzijds de families de Spoelberch en de Mévius.Daarnaast heeft Armonea nog af te rekenen met een ander fiscaal probleem. Verschillende onderdelen binnen het consortium Armonea hebben diverse bezwaarschriften en ook gerechtelijke procedures ingediend met betrekking tot de onroerende voorheffing aangerekend voor de aanslagjaren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015. De raad van bestuur meent dat deze aanslagen ongegrond zijn gezien het betrekking heeft op de exploitatie van rusthuizen en waarbij eventueel behaalde voordelen integraal aangewend worden voor de bejaardenvoorziening. Hoewel het bedrijf 100% van deze kosten terug vordert, werd beslist om elk jaar een vordering ten belope van slechts 45% aan te leggen voor sites waar nog geen uitkomst van de ingediende bezwaarschriften werd ontvangen. Voor sites met een negatieve uitkomst gedurende één of meerdere jaren werden cumulatief geen vorderingen meer geboekt en voor sites met een positieve uitkomst gedurende één of meerdere jaren en voor de Vlaamse sites werden cumulatief vorderingen van 100% geboekt of werd reeds een terugbetaling ontvangen.