CORONA – De oorlog van hoeren en boeren

Wijlen mijn grootmoeder maakte twee wereldoorlogen mee. “Oorlogen zijn enkel goed voor hoeren en boeren.” placht ze daarover te zeggen. Die hoeren trokken mee met het leger en vestigden zich in de veroverde steden. Ze vervulden een plaatsvervangende rol. Die boeren, dat was een ander verhaal, een verhaal van schaarste en woekerprijzen. Vooral voor stadsmensen die geen toegang hadden tot het plattelandsleven. En steeds weer zien we dezelfde processen terugkeren. Elke oorlog heeft zijn winnaars en verliezers. Winnaars in de corona-oorlog zijn onder meer de bio-labo’s die de duizenden coronatesten onderzoeken. De Open VLD kabinetten van Philippe De Backer en Maggie De Block hebben nu een contract voor drie maand afgesloten met de “big pharma” bedrijven. Deze dochters van multinationals zullen nu ook corona testen afwerken. Tot grote woede van de doorgaans kleinere bio-labo’s die zich aangevallen voelen op hun eigen markt.“Een gebrek aan respect”. Dat zegt de Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in Medische Biopathologie (BBASMB) over het feit dat de coronatests niet door de erkende klinische laboratoria worden uitgevoerd, maar door laboratoria van de farma-industrie. Volgens minister Philippe De Backer (Open Vld) konden de klinische labo’s niet garanderen dat ze de capaciteitsuitbreiding aankonden. Bovendien werken de biotech en industrie aan kostprijs en doneren zij labocapaciteit en personeel, aldus de liberale minister. Een drogreden, zegt de BBASMB. De vereniging stelt dat 45 erkende klinische laboratoria klaar staan en bekwaam zijn om de nodige capaciteitsuitbreidingen te helpen realiseren. Maar volgens “mondmaskerminister” De Backer, die binnen de regering moet zorgen voor voldoende medisch materiaal en tests, zou de piste van de klinische labo’s een “logistieke nachtmerrie” hebben betekend.

De Backer haalt nog een argument aan. Het gaat om zogenaamde PCR-testen. Dat zijn testen die op zoek gaan naar de aanwezigheid van corona virussen in het lichaam. Binnenkort moet een bredere golf volgen van immunotesten. Die zoeken niet naar de aanwezigheid van virussen in het lichaam maar naar de aanwezigheid van antistoffen. Wie antistoffen bezit, heeft het virus overleefd. Die immunotesten lopen over de huisartsen. En die zijn dan weer verbonden aan de klinische labo’s. Het huidige contract met de industrie geldt voor drie maanden, waarna de capaciteit weer wordt afgebouwd.

Zoals alle discussies over volksgezondheid gaat het om technische dossiers. Maar daar heeft niemand een boodschap aan. Waarnemers wijzen er op dat de liberale kabinetten meer en betere banden hebben met de big pharma dan met de kleinere bio-labo’s. Iemand moet hier wel controleren wat er echt gebeurt en wie al dan niet gelijk heeft. Daar hebben al die mensen die in hun kot blijven, recht op. Zij betalen tenslotte ook voor al die testen.