Corona hakt in op bereide pastamaaltijden van Ter Beke

Covid 19 en hoge varkensprijzen duwen de Oost-Vlaamse voedingsgroep Ter Beke net geen 10 miljoen euro in verliescijfers voor het eerste halfjaar 2020. Ter Beke, in handen van de familie Coopman, is Europees markleider in het segment van de koelverse Mediterrane pastamaaltijden. En het is precies deze afdeling die het hardst wordt getroffen door de corona pandemie. De afdeling vleeswaren kon wel standhouden. De omzet van Ter Beke daalde het eerste halfjaar licht van 358 miljoen euro in 2019 tot 356 miljoen dit jaar. Een winst van 4,7 miljoen euro in 2019 sloeg om in een verlies van 9,7 miljoen euro dit jaar. Ter Beke zegt wel fundamenteel beterschap te verwachten voor de tweede jaarhelft.Door de verschillende lockdown-maatregelen werd de groep, vooral in haar bereide gerechtendivisie, geconfronteerd met aanzienlijk lagere verkopen in het Foodservice kanaal, waar met name haar Britse dochteronderneming KK Fine Foods Ltd een belangrijke positie inneemt, en in het volledige Europese retailkanaal waar de consumptie van bereide gerechten tijdelijk daalde. Covid 19 leidde ook tot een belangrijke verhoging van de operationele kosten, noodzakelijk om de continuïteit van de operaties en veilige werkomstandigheden voor de medewerkers van de groep in de verschillende fabrieken maximaal te kunnen verzekeren. Deze kosten omvatten onder andere de kost van een verhoogd absenteïsme in de maanden maart en april, bijkomende reinigingen van de werkposten en kantoren, bijkomende aankopen van mondmaskers (voor zones waar dit voorheen nog niet in voege was), het plaatsen van plexiglas tussen de verschillende werkposten aan de lijnen, de aankoop van temperatuurscanners en het vertragen van de lijnsnelheid in de eerste weken van de

Covid 19 pandemie. Initieel dienden een aantal producten uit het assortiment geschrapt te worden omdat de noodzakelijke social distancing niet overal kon gerespecteerd worden. In die moeilijke omstandigheden kon de divisie vleeswaren zijn omzet optrekken met 2 % vergeleken met het eerste halfjaar van 2019. Dit onder andere dankzij een aantal doorgevoerde prijsverhogingen. De omzet in de divisie bereide maaltijden daarentegen daalde in de eerste jaarhelft met 6,4 miljoen euro of 5% tegenover dezelfde periode in 2019. Deze daling is volledig te wijten aan de covid 19 crisis.

Toch bevestigt Ter Beke zijn vertrouwen in die laatste afdeling. Het retailkanaal, inclusief hard discount, vergroot de schapruimte om te beantwoorden aan de behoefte aan convenience en als antwoord op de concurrentie van thuisbezorgde maaltijden. De groep verwacht dat de Foodservice activiteiten (behoudens een heropflakkering van Covid-19) geleidelijk opnieuw zullen aantrekken en hun vroegere omzetten genereren, ook dankzij de stimuli vanuit de diverse overheden.