Dejaeghere: stijger met stip

groentenVlaanderen kan prat gaan op een sterke productiesector van diepvriesgroenten. De beursgenoteerde moloch Greenyards Foods van Hein Deprez springt daarbij onmiddellijk in het oog. Maar niet iedereen kiest voor schaalvergroting. Diepvriesgroentenproducent Dejaeghere uit het West-Vlaamse Langemark, in handen van de gelijknamige familie, blijkt een ware cash cow te zijn die werkt met eigen nichemarkten. Een omzet van 96 miljoen euro in 2014 (boekjaar per 30 september) is goed voor een bedrijfswinst van 23 miljoen euro. In 2013 deed het bedrijf nog beter. Op 84 miljoen omzet werd toen dezelfde bedrijfswinst geboekt, 23 miljoen euro. Er werd in dat jaar wel evenveel belastingen betaald, 23 miljoen waarvan 18 miljoen overgedragen belastingen.De familie Dejaeghere zag haar vermogen in 2014 oplopen van 58 naar 76 miljoen euro. Ze klimt daarmee 44 plaatsen in onze ranglijst tot de 177ste plaats. Daarmee doet ze haar eigen merknaam “Flanders Best” alle eer aan. De familie is diep verankerd in de West-Vlaamse familiale context. Daniël Dejaeghere is gehuwd met Bernice Lafaut, dochter van Henri Lafaut die in 1974 het diepvriesbedrijf Pastafrost oprichtte in Zonnebeke. Zijn schoonzoon Roger Dick, die huwde met Marie-Christine Lafaut, was nauw betrokken bij de opstart van het bedrijf maar stapte er na enige tijd toch uit. Het boterde niet zo goed tussen met schoonfamilie. Dick startte zijn eigen diepvriesbedrijf op Dicogel. De familie Hoflack van Horafrost is dan ook weer via huwelijksbanden gelieerd met Pastafrost. Af en toe gaan stemmen op om het familiaal bedrijf Lafaut weer samen te voegen en zo een nieuwe schaalgrootte te verwerven, maar dat blijft bij geruchten.

Grootste uitdaging voor de familie Dejaeghere is wellicht nog een klassieker: hoe om te gaan met de historische inplanting van het bedrijf? Vanuit het bedrijf Dejaeghere vertrekken jaarlijks 3.000 vrachtwagens. Een aanvraag van het bedrijf begin 2015 om vier nieuwe loodsen te bouwen, stuitte op heel wat plaatselijk verzet van zowel omwonenden als natuurorganisaties.