Delphine van Saksen-Coburg, prinses van België

Delphine Boël is de wettelijke dochter van koning Albert II en wordt prinses van België. Dat is het gevolg van een arrest dat het hof van beroep van Brussel vandaag velde. De naam Delphine Boël verandert vandaag in Delphine van Saxen-Cobourg Gotha, de naam van de koninklijke familie van België. De nu 52-jarige Delphine Boël was in 2013 naar de familierechtbank gestapt om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Nu, 7 jaar later, krijgt ze gelijk. Dat is meteen ook goed voor 1/8ste van de erfenis van koning Albert.Delphine Boël stelt al jaren dat de voormalige vorst haar biologische vader is. Jacques Boël had zich niet verzet tegen de betwisting van zijn wettelijk vaderschap en had een DNA-test ondergaan om aan te tonen dat hij niet de biologische vader was. Eind maart 2017 oordeelde de Brusselse familierechtbank het vaderschapsgeding van Delphine Boël ontvankelijk, maar niet gegrond. Het gerecht oordeelde dat er een familiale band bestond tussen de wettelijke vader Jacques Boël, en de dochter, die zich gedurende vele jaren als dusdanig hebben gedragen en voorgehouden. Delphine Boël ging daartegen in beroep en het hof van beroep oordeelde dat Jacques Boël niet de wettelijke vader was van Delphine Boël en dat Albert II een DNA-analyse moest ondergaan. Koning Albert was tegen die twee arresten in cassatie gegaan maar dat cassatieberoep werd afgewezen, waarna een DNA-test uitwees dat hij wel degelijk de biologische vader was van Delphine Boël. Eind januari maakte het voormalige staatshoofd zelf bekend dat DNA-onderzoek had uitgewezen dat hij de biologische vader is van Delphine Boël. Zijn advocaat, Alain Berenboom, deelde meteen ook mee dat de koning niet langer juridisch zou betwisten dat hij de wettelijke vader is.

De laatste stap in het juridisch proces ging vooral om de gevolgen van de erkenning. Welke familienaam zal Delphine aannemen, als ze niet langer Boël heet? Krijgt ze een adellijke titel? En hoe zit het met de erfenis? Volgens de advocaten van koning Albert is dat een bevoegdheid van de uitvoerende macht. Delphine moet dus administratieve stappen zetten om haar eisen ingewilligd te zien. De advocaten van Delphine denken daar anders over. Voor haar is deze hele strijd een princiepskwestie. Ze wil niet langer gediscrimineerd worden. En dus wil ze de naam Saksen-Coburg dragen. Wat betreft de titels: ze wil prinses van België en hare koninklijke hoogheid worden. Ze eist ‘exact dezelfde voorrechten, titels en hoedanigheden als haar twee broers en haar zus’, verklaarde advocaat Marc Uyttendaele eerder. Opvallend was het woordgebruik ‘broers en zus’. In theorie zijn Filip, Astrid en Laurent slechts halfbroers en halfzus, in de praktijk is er niet eens een emotionele band tussen hen. Het juridisch team gaat ervan uit dat haar kinderen automatisch dezelfde titels krijgen. Ook wat de erfenis betreft, ‘zijn er uiteraard consequenties’. ‘De wet is onlangs veranderd. Concreet mag Albert II zijn erfenis voor de helft verdelen zoals hij het wil. De andere helft zal dan sowieso verdeeld moeten worden over zijn vier kinderen. Niet zijn drie kinderen dus, maar zijn vier’, zegt advocaat De Jonge. Daarmee krijgt Delphine dus recht op 1/8 van de erfenis van koning Albert.