De diepe wortels van Erik Van Der Paal (deel 2)

Erik Van Der Paal (2de van links) op zijn verjaardagsfeestje op de video van Apache.be

In 1998 neemt Erik Van Der Paal de holding Delta- en Advies Beheermaatschappij (DAB) over van Leon Rochtus. Hij doet dat samen met Xavier Painblanc. Meteen wordt het kapitaal van DAB ook verhoogd met 60 miljoen Belgische frank tot 150 miljoen Belgische frank, bijna 4 miljoen euro. De naam van DAB wordt gewijzigd in “Amber Holding”. De bvba wordt omgevormd tot een naamloze vennootschap. Erik Van Der Paal is klaar voor het grote werk. In Antwerpen.

(Dit is aflevering twee van het portret van Erik Van Der Paal, de vastgoedpromotor die er in slaagt de Antwerpse N-VA burgemeester Bart De Wever op zijn verjaardagsfeestje te krijgen. U kan hier aflevering één lezen.)Wie is Xavier Painblanc met wie Erik Van Der Paal aan het grote leven begint? Painblanc komt uit een gefortuneerde familie. Zijn grootvader was eigenaar van de Rizla-fabrieken, de producent van populaire sigarettenvloeitjes waarmee roltabak werd omgevormd tot sigaretten. In blauwe en oranje-rode uitvoering. In 1994 verkocht de familie Painblanc hun bedrijf aan een bankenconsortium. Korte tijd later komt Rizla in handen van de multinational British Tobacco.

Ludo Van Campenhout tijdens een interview op de lokale tv-omroep ATV.

Kleinzoon Painblanc stort zich al snel in commercieel vastgoed. Zo wordt hij onder meer eigenaar van een belangrijk aantal commerciële panden aan de Antwerpse Bredabaan. Hij koppelt zijn vastgoedinvesteringen een tijdlang aan kledingwinkels. In 2010 wordt hij een even eigenaar van de voetbalploeg Germinal-Beerschot. Hij koopt de aandelen van de voetbalploeg over van Roland Duchâtelet. Daarvoor al was Painblanc in aanraking gekomen met het gerecht. Sleutelfiguur daarbij was Tuur Ceuppens, de kabinetschef van de toenmalige liberale schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout. Ceuppens had sinds 2004 een sleutelpositie op het kabinet van schepen Van Campenhout. Hij had geregeld professionele onderhandelingen met Xavier Painblanc.

De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) startte begin 2009 een onderzoek tegen Ceuppens. Uit krantenartikels bleek dat de kabinetschef gratis in een loft op de Meir zou wonen. Dat onderzoek leverde geen bewijzen op, maar wel kwam aan het licht dat Ceuppens van Painblanc een wagen cadeau had gekregen. Ceuppens had een bouwvergunning versneld op de agenda van het schepencollege had gekregen. Tijdens een etentje daarna wilde Painblanc Ceuppens daarvoor bedanken. De kabinetschef vroeg en kreeg de Volkswagen Touareg waar Painblancs medewerker Tim H. mee reed. Achteraf werd dat op papier gezet als een leningsovereenkomst.

Volgens de rechter in eerste aanleg was het niet bewezen dat Ceuppens vooraf iets was beloofd om tussen te komen in het bouwdossier. Beloningen achteraf worden niet als omkoping beschouwd. Ook voor valsheid in geschrifte werden ze vrijgesproken. Hoewel de overeenkomst vals was, was er volgens de rechtbank geen sprake van bedrieglijk opzet. Het parket ging in beroep, maar het hof van beroep bevestigde de drievoudige vrijspraak.

Later stapt Ludo Van Campenhout over van de Open VLD naar de N-VA van Bart De Wever. Hij wordt echter achtervolgd door een alcoholverslaving.

Willy Winkelmans

Painblanc en Van Der Paal zijn blijkbaar geen goede combinatie. In 1999 stapt Painblanc op als bestuurder van Amber Holding. Hij wordt in die functie onder meer vervangen door de vennootschap Transhypo. Die blijkt in handen te zijn van de transporteconoom Willy Winkelmans, professor aan de Universiteit Antwerpen. Aan de universiteit is Robert Voorhamme 9 jaar lang assistent van Winkelmans. Voorhamme wordt daarna topman van de socialistische vakbond ABVV. Wanneer zijn vakbondscarrière wordt gestuit stapt hij over naar de Antwerpse SP.a en wordt hij schepen van Onderwijs. Voorhamme is een prominent lid van de Antwerpse loge De Gulden Passer, een obediëntie van de Grootloge van België. De loge zal een steeds belangrijker rol spelen in het verhaal van Erik Van Der Paal.

In 1989 is Winkelmans adviseur van Vlaams Volksunie gewestminister van Openbare Werken Johan Sauwens. Van uit die functie zal Winkelmans doorgroeien tot voorzitter van de Vlaamse Havencommissie, een niet onbelangrijke functie. De Vlaamse Havencommisie moet de Vlaamse havens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen op elkaar afstemmen en de Vlaamse regering ter zake adviseren. Sauwens vergaat het minder goed dan zijn adviseur. In mei 2001 moet hij ontslag nemen als minister wanneer bekend wordt dat hij het jubileumfeest van het Sint-Maartensfonds bijwoonde, een organisatie van Vlaamse Oostfrontstrijders waar hij meer dan twintig jaar lid van was. De krant De Morgen had een undercover journalist naar een meeting van het Sint-Maartensfonds gestuurd. Daar had die een ‘mugshot’ van de aanwezige Johan Sauwens gemaakt.

Later wordt Willy Winkelmans bestuurder van de Vlaamse Luchttransportmaatschappij (VLM), de regionale vliegtuigcarrier van de Antwerpse ondernemer Freddy Van Gaever. In 2004 werd Van Gaever verkozen als Vlaams parlementslid voor het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Hij werd ook afgevaardigd bestuurder van Germinal Beerschot, confer Xavier Painblanc. Land Invest, de sleutelgroep in dit verhaal, was tot voor kort sponsor van Beerschot.

Frans Crols

In mei 2000 wordt Frans Crols bestuurder van Amber Holding. Dat is opmerkelijk. Crols was jarenlang hoofdredacteur en daarna directeur van het economisch weekblad Trends, in handen van de Roeselaarse familie De Nolf. Crols ging in 2007 op pensioen. Crols was lang actief in de Debatclub, destijds opgericht door Leon Rochtus als forum voor Vlaams-nationale debatten. Zoals we gisteren schreven nam Erik Van Der Paal de patrimoniumholding van Leon Rochtus over. Bij Trends volgde Crols in 2000 Lode Claes op als directeur. Lode Claes is een gewezen senator voor de Volksunie en mede-oprichter van het Vlaams Blok/Vlaams Belang.

De combinatie Crols/Winkelmans/Trends werkt wel. Winkelmans wordt columnist van Trends en lid van de adviesraad van het economisch weekblad. Wanneer Winkelmans in 2007 wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemt Crols hem naast zijn officiële functies een “een vruchtbaar wetenschappelijk auteur”. Twee jaar later zegt Crols over de professor: “deskundiger verkeerseconoom kan men moeilijk zijn”. In het weekblad zet Winkelmans zich ondertussen fors af tegen het toenmalige socialistische Antwerpse stadsbestuur onder leiding van burgemeester Patrick Janssens, de huidige directeur van de Limburgse voetbalploeg Genk. Frans Crols is vandaag medewerker van het Vlaams-nationalistische en satirische weekblad ’t Pallieterke.

Morgen in aflevering 3: Johan Willemen, Erik Van der Paal, Eric Verbeeck, Dirk Cavens, Pierre Chevalier, Luc Van den Bossche, Geert Versnick, Paul Schaling en nog veel meer.