DOSSIER OPTIMA – Gentse Raadkamer wil dat Jeroen Piqueur voor de correctionele rechtbank verschijnt

Jeroen Piqueur (Foto: Belga Images)

Voormalig bankier en vermogensbeheerder Jeroen Piqueur en twaalf andere verdachten waaronder zijn zoon Ruben en zijn dochter Rebecca moeten zich voor de strafrechter verantwoorden voor vermeende frauduleuze praktijken bij het faillissement van de Optima Bank. Eén van die bijkomende verdachten is de socialistische ex-minister Luc Van den Bossche. Hij was van 2011 tot 2015 CEO van Optima Bank en werd daarna voorzitter van de vastgoedmaatschappij Optima Global Estate. De raadkamer sprak alleen de buitenvervolgingstelling uit voor de Luxemburgse verzekeringsmaatschappij Lombard, die had samengewerkt met Optima en werd genoemd in mogelijke witwaspraktijken. Het gerechtelijk dossier sleept al zeven jaar aan. Ook tegen de huidige beschikking van de Gentse raadkamer is nog beroep mogelijk.

Volgens het gerechtelijk onderzoek zijn er aanwijzingen dat de 14 betichten de Optima Bank om en bij 100 miljoen hebben lichter gemaakt via allerlei buitenlandse structuren in Nederland, Luxemburg en Liechtenstein. Voormalig topman Jeroen Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 aangehouden in de nasleep van het faillissement van de bank. Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.De zaak kwam in juni 2021 voor het eerst voor de Gentse raadkamer, maar verschillende partijen waaronder Piqueur en Van den Bossche dienden op de valreep een verzoekschrift in tot bijkomend onderzoek. Het verzoek van Piqueur werd afgewezen maar de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde eind 2021 dat een deel van het bijkomend onderzoek, gevraagd door Van den Bossche, wel uitgevoerd moest worden. Het extra onderzoek was een nieuwe tegenslag voor het Oost-Vlaamse gerecht, nadat het Gentse hof van beroep eerder had beslist dat onderzoeksrechter Annemie Serlippens partijdig was en zich moest terugtrekken uit de zaak.

Het bijkomend onderzoek sleepte lang aan en werd eind vorig jaar afgerond. Verschillende verdachten vroegen de buitenvervolgingstelling en enkele advocaten vroegen ook de nietigheid verklaring van het onderzoek, omdat het Optima-dossier van de Nationale Bank onrechtmatig zou verkregen zijn. De KI oordeelde wel in 2022 al dat er enkele stukken geweerd moesten worden op grond van de taalwet en het beroepsgeheim van advocaten, maar voor het overige werd het onderzoek regelmatig verklaard.