Essers mag bos kappen

Bos Essers

Het logisitieke bedrijf Essers, in handen van de gelijknamige familie, kan haar farmasite in Genk uitbreiden. De Vlaamse regering maakt de kap van 11 hectare naaldbos voor die plannen mogelijk. Er komen natuurcompensaties, onder meer via 13,2 hectare eiken-berkenbos. De investering zou zorgen voor 400 bijkomende jobs. De partij Groen is niet te spreken over de beslissing.Vlaams minister Joke Schauvliege zegt dat de beslissing streeft naar “een evenwicht tussen ecologie en economie.” “De creatie van 400 jobs is broodnodig in een stad met 3.600 werklozen”, zegt ze. Essers zal voor de plannen wel nog een bouw- en milieuvergunning moeten bekomen.

Volgens oppositiepartij Groen nam de Vlaamse regering een “hemeltergend slechte beslissing” door de uitbreiding van transportbedrijf Essers toe te staan. “Het bos rond Essers is door Europa erkend als absolute topnatuur”, zegt Groen-parlementslid Johan Danen. “Maar blijkbaar kan CD&V-minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege onmogelijk op andere gedachten gebracht worden. Haar titel ‘minister van Natuur’ wordt stilaan behoorlijk paradoxaal en cynisch.”

“Wellicht trekken een aantal verenigingen nu naar de Raad van State”

“Er is 1.000 hectare bedrijfsterrein ter beschikking, maar de Vlaamse regering kiest voor ontbossing”, zeggen Natuurpunt, Bos+ en Bond Beter Leefmilieu in een gemeenschappelijke reactie. “Met haar beslissing treedt de regering de natuurregels en eerder gemaakte afspraken met de voeten. Ze besloot de alternatieve piste niet te onderzoeken en duwt met haar beslissing van vandaag de kapping van een strikt beschermd bos door.”

Stand up comedian Wouter Deprez, die zich openlijk tegen het dossier had gekeerd, klinkt berustend. “Deze beslissing was te verwachten”, zegt hij. “Het lange uitstel was niet meer dan een stukje theater, omdat er meer heisa ontstond dan de Vlaamse regering verwacht had. Wat we nu wellicht zullen zien, is dat verschillende natuurverenigingen naar de Raad van State zullen stappen om deze beslissing aan te vechten. Met de nodige frustraties van burgers, tijdverlies en imagoschade voor de Vlaamse overheid en Essers tot gevolg. Maar ik denk wel dat de natuurverenigingen gelijk zullen krijgen.”

Essers zelf is tevreden met de huidige oplossing. “We wisten dat het een goed dossier was maar we geven toe dat er de voorbije maanden niet transparant genoeg gecommuniceerd werd en daar hebben wij uit geleerd,” aldus CEO Gert Bervoets. Het bedrijf verleent zijn volle medewerking aan het initiatief van de stad Genk om met een monitoringscommissie de realisatie van de boscompensaties en andere milderende maatregelen te begeleiden.

Essers: We hebben geleerd uit onze foute communicatie

Om de opvolging van de milderende maatregelen zo transparant mogelijk te maken ondersteunt Essers het idee van de stad zoals gecommuniceerd door burgemeester Wim Dries om via een neutrale monitorgroep, waarvoor ook de natuurverenigingen uitgenodigd zijn, de realisaties te laten opvolgen. “Wij zullen hier de volle medewerking aan verlenen en wij hopen dat de natuurverenigingen dit ook doen. Wij willen ons alvast inzetten om het vertrouwen te herstellen.” zegt Gert Bervoets.