Eternit verantwoordelijk voor longvlieskanker

Het bedrijf Eternit is door het Brusselse hof van beroep definitief aangewezen als de verantwoordelijke voor de longvlieskanker van Françoise Jonckheere die in 2000 overleed. Eternit was decennialang één van de vier grootste asbestverwerkende bedrijven wereldwijd. Het hof zegt dat Eternit al vanaf eind de jaren ’60 van de vorige eeuw op de hoogte moet zijn geweest van het verband tussen asbest en longvlieskanker. Eternit zelf, in handen van de familie Emsens, zegt dat het nooit zijn verantwoordelijkheid heeft ontlopen.De echtgenoot van Françoise Jockheere werkte zijn hele leven voor Eternit in Kapelle-op-den-Bos, waar het gezin ook woonde, en overleed in 1987 aan longvlieskanker. Wanneer Françoise in 2000 dezelfde ziekte kreeg, besloot ze Eternit te dagvaarden. Enkele maanden later overleed ze, maar haar vijf zonen zetten het geding verder. Twee van hen bezweken in 2003 en 2009 ook aan dezelfde vorm van kanker.

Het Brusselse hof is van oordeel dat Eternit wel degelijk verantwoordelijk is voor de ziekte van Françoise Jonckheere. “Minstens sinds begin de jaren ’70 wist of moest het bedrijf weten dat asbest ernstig kankerverwekkend was, omdat er op dat moment al een lange lijst wetenschappelijke publicaties over dat gevaar bestond. Het bedrijf heeft niet voldoende maatregelen genomen om dat gevaar in te dijken en zijn werknemers en omwonenden te beschermen.” zegt de advocaat van de familie. De schadevergoeding die de familie Jonckheere krijgt, is wel teruggebracht van 250.000 tot 25.000 euro en dat op basis van een procedure gegeven.

Eternit zegt dat het zijn verantwoordelijkheid niet ontloopt en dat slachtoffers terecht kunnen bij het asbestfonds. Het bedrijf stelt dat het gebruik van het fonds een vlottere schadeloosstelling garandeert dan een rechtszaak waarbij wordt gezocht naar verantwoordelijkheden. Voor de familie Jonckheere is de verantwoordelijkheid van Eternit een principiële zaak.