EXCLUSIEF – Christian Van Thillo: “Wij hebben nauwelijks baat bij postsubsidies en aanhoudende commentaar daarop irriteert mij”

Christian Van Thillo. (Foto: Belga Images)

Mediamagnaat Christian Van Thillo heeft er genoeg van dat de sterke groei van zijn mediabedrijf DPG Media gekoppeld wordt aan het dossier van de Belgische postsubsidies. Die band tussen de groei van DPG en postsubsidies wordt onder meer regelmatig gelegd in de websites Apache en Businessam. De eerste is in handen van ex-journalisten van de DPG krant De Morgen, de tweede is eigendom van projectontwikkelaar en bouwheer Paul Gheysens. Van Thillo ontkent het bestaan niet van de 170 miljoen euro die Bpost jaarlijks ontvangt voor het verdelen van kranten en tijdschriften. “Maar dat gebeurt op een zeer inefficiënte manier en wij hebben daar weinig baat bij.” aldus de media ondernemer. “In Nederland beweren sommige journalisten dat we Nederlandse uitgeverijen hebben kunnen opkopen dankzij de postsubsidies. Voor hen is het een vaststaand gegeven dat DPG Media zijn succes deels te danken heeft aan subsidies, gewoon omdat ze dat gelezen hebben op sommige Belgische websites. De waarheid is anders en het irriteert me enorm dat we alsmaar vaker met deze verwijten geconfronteerd worden.” In België publiceert DPG onder meer de kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen. Wanneer zijn bedrijf samen met concurrent Mediahuis de verdeling in België in eigen hand zou nemen, zou dat een impact hebben van amper 1,8% van de winst op groepsniveau. U kan hier de uitvoerige uitleg van Christian Van Thillo lezen over de postsubsidies.Het klopt dat Bpost een jaarlijkse subsidie krijgt van €170 miljoen voor het bedelen van kranten en tijdschriften. Het is in onze sector algemeen bekend dat ik sinds jaar en dag een koele minnaar ben van deze gigantische subsidie. De prijs per krant die Bpost ons factureert, is identiek aan de kostprijs per gedistribueerde krant in Nederland, waar we de distributie zelf doen zonder subsidie van welke aard dan ook. Ik heb me daarom in de materie verdiept en kreeg de voorbije jaren van de bazen van Bpost en verschillende politici de volgende informatie:

1. Bpost maakt een belangrijke marge op dit contract. Deze informatie kreeg ik rechtstreeks van Bpost CEO’s Johnny Thijs, Frans Rombouts en Koen Van Gerven. Ze hebben me alle drie toegegeven dat het om een aanzienlijke winstcontributie gaat die tot op zekere hoogte een vestzak-broekzak-operatie is voor de Belgische overheid aangezien die 51% van de aandelen van Bpost aanhoudt. Een bizarre redenering als je het mij vraagt.

2. Bpost zou een leger postbodes die voor dit contract worden ingezet, moeten ontslaan indien de onderneming het contract zou verliezen. Geen politieke partij staat te springen voor dit dreigend sociaal drama in eigen huis.

3. Van de subsidie voor de verdeling van tijdschriften die onder hetzelfde contract valt, gaat 72% naar overheidsgerelateerde publicaties zoals Visie (ACW), Kerk&Leven, Tribune (ABVV), publicaties van politieke partijen, enz.

4. De distributie van de Franstalige kranten zou in eigen beheer onmogelijk kunnen gebeuren aan de huidige kostprijs, terwijl DPG Media en Mediahuis dit wel zouden kunnen. In Nederland is dat overigens het geval, tot algehele tevredenheid van beide uitgeverijen. De Franstalige uitgevers weten dit en vragen vanzelfsprekend dat we solidair zouden blijven ten voordele van de hele sector. Vermits we niet de doodgravers willen zijn van de Franstalige pers, hebben we dat ook altijd gedaan.

Een tweede vraag is in hoeverre DPG Media zijn winsten waarmee het Nederlandse kranten heeft opgekocht, eventueel toch uit de exploitatie van de gesubsidieerde Vlaamse dagbladen zou halen.

In 2021 kwamen de winsten van DPG België (€102 miljoen) uit volgende activiteiten:

1. Radio en televisie: 53%

2. Tijdschriften: 21%

3. Dagbladen: 21%

4. Online services: 5%

De gedrukte kranten worden voor 85% door Bpost verdeeld, terwijl dat voor de tijdschriften slechts 25% is. De rest wordt door AMP aan de krantenwinkels geleverd. Daar speelt de subsidie dus niet. De totale factuur van Bpost voor de verdeling van al onze publicaties is 16 mio per jaar. De kranten worden aan 34 cent per dag per exemplaar verdeeld, exact dezelfde kost als in Nederland. We hebben de rekening meermaals gemaakt en zijn tot de conclusie gekomen dat we in eigen beheer, maar dan wel samen met Mediahuis zoals in Nederland, aan dezelfde kostprijs zouden moeten geraken. Stel dat het in de praktijk toch 50% duurder zou zijn, dan zou dit nog maar een impact hebben van 8% op onze Belgische winst voor belastingen. Op groepsniveau zou dit om 1,8% van onze winst gaan en nogmaals dan gaan we ervan uit dat we veel inefficiënter zouden werken in België dan in Nederland. Het punt is gewoon dat de enorme Bpost-subsidies zeer inefficiënt aangewend worden en dat ons bedrijf dat erg multimediaal opereert in Vlaanderen, er nauwelijks bij gebaat is.