Geert Versnick: mijn vriendschap met Piqueur houdt stand

Versnick Geert“Ik was geen bestuurder bij Optima Bank of Optima Global Estate, enkel bij Optima Group. Ik was daar dus geen bestuurder of aandeelhouder, meld ik voor de volledigheid. Ook bij Land Invest was ik enkel bestuurder, geen aandeelhouder. Al die mandaten hebben de voorbije jaren nooit aanleiding gegeven tot belangenconflicten en zijn aangegeven. Waarom ben ik bestuurder geworden? Mijn vriendschapsband met Jeroen Piqueur, die ik jaren geleden leerde kennen als buurman, speelde daar een rol bij. En onze vriendschap houdt stand, in goede en in slechte tijden. Tenzij zou blijken dat hij mij bewust foute informatie heeft gegeven.” Voor de deontologische Optima-commissie van de stad Gent pleit Open VLD politicus Geert Versnick onschuldig.Geert Versnick bekleedde twee sleutelposities in het Optima dossier: hij was als Open VLD-politicus bestuurder bij Optima Group en bij projectontwikkelaar Land Invest. Die laatste werkte met Optima samen bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten voor de stad Antwerpen. Versnick las voor de commissie een voorbereidde tekst af. Hij ontzenuwde vanaf het begin alle moeilijke vragen. “Ik kan niet ingaan op vragen over de werking, het bestuur of de directie van Optima Group, Optima Bank of Optima Global Estate. Er loopt een gerechtelijk onderzoek.” aldus Versnick die zijn verhoor door de commissie zonder veel kleerscheuren afwerkte.

Versnick was ook bestuurder van de vzw Jeronimo, een vzw die kinderen in problemen moest bijstaan en die was opgericht door Jeroen Piqueur en zijn echtgenote. Versnick was op dat moment ook voorzitter van het Gentse OCMW. Maar hij stelt dat hij in de vzw zetelde als privé persoon: “Neen, ik ben daar altijd als privépersoon aanwezig geweest. Ik was OCMW-voorzitter ten tijde van de stichting, maar ik zat daar niet in namens het OCMW.”