Ghelamco wil omgevingsvergunning voor Eurostadion

Vastgoedontwikkelaar Ghelamco van Paul Gheysens tovert een nieuw konijn uit zijn hoed. Het bedrijf gaat eerstdaags een aanvraag tot omgevingsvergunning indienen bij de Vlaamse overheid voor het project Eurostadion op Parking C in Grimbergen. Bedoeling is dat deze nieuwe proceduremogelijkheid alle bestaande vergunningsaanvragen op lokaal en provinciaal vlak opzij zet. De Vlaamse overheid beschikt dan over 120 dagen om haar beslissing bekend te maken. Tegen eind dit jaar zou dan definitief duidelijk moeten zijn of het nieuwe stadion er komt.Momenteel zit het hele dossier van het Eurostadion geblokkeerd op het niveau van de provincie Vlaams-Brabant. Enerzijds is er nog geen afschaffing van de buurtweg over Parking C in Grimbergen. Zolang deze niet definitief is afgeschaft, kan geen enkele vergunning worden goedgekeurd. “Anderzijds is de door dezelfde Vlaams-Brabantse deputatie noodzakelijk geachte – mobiliteitsconvenant nog steeds niet ondertekend door de bevoegde Vlaamse minister, en dit ondanks duidelijke signalen vanuit de administratie dat de voorliggende convenant ruimschoots voldoet aan de verwachtingen”, zo zegt de projectontwikkelaar in een persbericht.

Ondertussen is de omgevingsvergunning in het leven geroepen. “Ghelamco zal nu beroep doen op deze procedure om zo het dossier integraal (omgevingsvergunning omvat milieu- en bouwvergunning) te laten evalueren en beoordelen door de Vlaamse overheid.”, aldus de mededeling. De lopende procedures omtrent de stedebouwkundige vergunning en de milieuvergunning zullen bijgevolg dan ook worden ingetrokken.

Ghelamco vraagt opnieuw dat “zowel de overheid als de partners hun verantwoordelijkheid nemen om de rechtszekerheid te verzekeren”. Ghelamco werkt “vol vertrouwen verder en zal er op haar beurt alles aan doen om de opdracht die het heeft toevertrouwd gekregen, te realiseren en tegelijkertijd de levenskwaliteit op de site en in de buurt te verbeteren.”