Kapitaalvermidering Marc Coucke: geen geld maar ook geen verlies

Het bericht gisteren als zou Marc Coucke 15 miljoen euro verliezen op een kapitaalvermindering van 50 miljoen blijkt iets genuanceerder te zijn. Coucke wou die 50 miljoen euro kapitaal eind vorig jaar terugnemen van zijn centrale holding Alychlo. Maar de juristen van de Amerikaanse groep Perrigo blokkeerden die operatie. Tot eind vorig jaar kon dergelijke kapitaalvermindering fiscaal vriendelijk worden afgewerkt. Het leek er op dat de tussenkomst van Perrigo, die de verkoop van Omega Pharma door Coucke aanvecht, dat voordeel zou te niet doen, een verlies van 15 miljoen euro. Maar dat blijkt niet zo te zijn. De operatie is wel geblokkeerd, het is dus wel zo dat Coucke niet aan zijn geld kan tenzij hij een andere waarborg van 50 miljoen op tafel kan leggen. Tegenover onze redactie stelt Marc Coucke dat hij geen commentaar kan geven op het hele dossier. De arbitrage die hangende is tussen hemzelf en Perrigo verplicht beide partijen er het zwijgen toe te doen.Een attente lezer confronteert ons met de notariële akte waarin de kapitaalvermindering van Alychlo is vervat. Die toont alvast twee opmerkelijke details. Vooreerst stipuleert ze uitdrukkelijk dat de arbitrage aanleiding kan zijn voor de schuldeisers om de uitkering van het kapitaal te verhinderen. Schuldeisers hebben twee maand de tijd om dat te doen. Zolang wordt het vrijgekomen kapitaal op een afzonderlijke rekening geboekt. Deze feiten laten veronderstellen dat het kapitaal wel degelijk nog fiscaal vriendelijk is vrijgemaakt en op een wachtrekening staat in afwachting van de uitspraak van de arbitrage. Tenzij Coucke een ander soort waarborg kan instellen naar Perrigo toe van eenzelfde omvang. Dan kan het geld wel worden vrijgemaakt.

Alleszins voer voor juristen. Het hele dossier is wel een mooi bewijs van de operationele impact die een dergelijke arbitrageprocedure kan hebben op de werking van een vennootschap.