“Koning Filip is geen karikatuur” (maar hij maakt geen selfies)

Kerstmis is traditioneel een marketingmoment dat politiek is weggekaapt door het paleis. De koning komt met zijn kerstboodschap die door de openbare media wordt verspreid. Dit jaar doet Frans van Daele daar een schep bij. Als ex-kabinetschef van koning Filip gaf hij enkele zeldzame interviews weg. Waarin hij Filip voluit ondersteunt. “Men heeft van hem (koning Filip, nvdr) een beeld geschapen dat niet overeenstemde met de werkelijkheid. (…) Dat gaat terug op speculatie, op karikaturen, op uitvergrote verhalen uit de tijd dat hij nog kroonprins was. Men heeft hem toen vaak in simplistische en ongenuanceerde termen voorgesteld.” aldus baron Frans van Daele.Frans Van Daele was jarenlang één van de grote maar discrete spinnen in het CD&V netwerk: kabinetschef van koning Filip, kabinetschef van president Herman Van Rompuy, Belgisch ambassadeur bij de Navo en bij Europa… Nu hij officieel met pensioen gaat, praat hij even met de pers. En verdedigt hij koning Filip te vuur en te zwaard.

Volgens Van Daele is Filip er in geslaagd de foute perceptie rond zijn persoon bij te sturen. “Dat gaat terug op speculatie, op karikaturen, op uitvergrote verhalen uit de tijd dat hij nog kroonprins was. Men heeft hem toen vaak in simplistische en ongenuanceerde termen voorgesteld. Sinds Filip koning is, heeft iedereen kunnen vaststellen dat vele van die verhalen niet kloppen.” zo zegt van Daele. “’In zijn troonrede bijvoorbeeld heeft hij heel duidelijk een accent gelegd op de regio’s in België – en dat was wel degelijk zíjn beslissing. Bon, er zal altijd wel ergens een reden voor kritiek zijn, maar ik hoor veel mensen zeggen dat al die voorspellingen en intentieprocessen uit de lucht gegrepen waren.”

Maar sommige dingen zijn niet te veranderen. Wie in het Vlaams parlement voorzitter Jan Peumans op zijn best wil zien, moet langskomen wanneer één van de vele klasbezoeken plaatsvindt. Peumans is verzot op het maken van selfies met de scholieren. Het is niet gezegd dat die zich veel herinneren van de instelling wanneer ze terug op de bus zitten. Ze weten wel wie Jan Peumans is. Koning Filip neemt geen selfies. Het ligt gewoon niet in zijn aard, zegt men in Laken.