Luc Vanden Bossche, Jeroen Piqueur, Geert Versnick, de Nationale Bank van België: allen gedagvaard in Optima-dossier

Geert Versnick (links) en Jeroen Piqueur (midden)

De drie curatoren die belast zijn met de afwikkeling van het faillissement van de Optima Bank hebben hun kruit gelost. Alle Optima bestuurders en directieleden die in functie waren vanaf 30 juni 2014 tot de faillissementsdatum zijn gedagvaard. De curatoren stellen dat ze allen verantwoordelijk zijn voor ‘grove fouten’ die hebben geleid naar het faillissement. Ook de Nationale Bank van België en de revisoren van de bank delen in de brokken. Ook gewezen socialistisch kopstuk Herman Verwilst en Rik Donckels, ex-Cera bestuurder, worden gedagvaard.De curatoren viseren speciaal de kapitaalverhogingen van 3 juli 2014 en 31 december 2014, de kredieten verstrekt aan personen en entiteiten gelieerd aan de omstreden Land Invest Group, betalingen voor niet geleverde prestaties, en de vertrouwensbreuk met de Nationale Bank waardoor het vermogen van de bank ernstig werd aangetast.

Een deel van de procedure wordt ingeleid voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel. De curatoren wijzen er op dat op 25 augustus 2015 de Nationale Bank stelde dat de Optima geen geld kon ophalen bij ‘professionele partijen’ onder de vorm van ‘onderhandse leningen’.In de periode oktober tot en met december 2015 sloot de Optima Bank wel nieuwe deposito-overeenkomsten af voor een totaalbedrag van 10 miljoen euro met onder meer gemeentes, OCMW’s en non-profitorganisaties. Voor de curatoren is dat een zware fout begaan door de Nationale Bank. Dat komt voor de Brusselse rechtbank. Het overige deel gaat naar de rechtbank van Gent.