Luc Tack: strategische terugtocht

Luc Tack kleinLuc Tack bergt zijn omstreden plannen voor de fusie van de beursgenoteerde bedrijven Picanol en Tessenderlo voorlopig op. De algemene vergaderingen waarop de operatie moest worden goedgekeurd, zijn uitgesteld. Tack neemt die beslissing nadat is gebleken dat hij geen drie vierde meerderheid van de aandeelhouders achter zich kan verzamelen. In een persbericht zegt hij nu dat hij met die opstandige aandeelhouders zal overleggen.De ondernemer Luc Tack is referentieaandeelhouder van zowel het chemiebedrijf Tessenderlo als van de machineproducent Picanol. Hij had nu het plan opgevat om beide bedrijven te laten fusioneren. Via de inbreng van Picanol zou hij daarmee de meerderheid verwerven in Tessenderlo en dat zonder cash op tafel te moeten leggen. Maar dat was buiten de waard gerekend, zijnde de institutionele aandeelhouders die posities hebben opgebouwd in Tessenderlo. Die zagen niet onmiddellijk enige industriële synergieën in zo’n fusie van twee totaal niet verwante bedrijven. Hun conclusie was dan ook duidelijk: Tack voert de operatie alleen door omdat hij er zelf voordeel uit haalt.

In een persbericht licht Tack nu zijn strategische terugtocht toe: “Het aantal aandelen dat werd neergelegd met het oog op de voor 29 januari e.k. samengeroepen buitengewone algemene vergadering van de vennootschap bereikt niet het wettelijke vereiste quorum van 50 %. De vergadering zal dan ook een carens-vergadering zijn en de voorstellen van besluit zoals opgenomen in de agenda van de vergadering zullen er niet ter stemming worden gebracht. Op basis van nu bekende steminstructies blijkt dat het huidig voorstel niet met zekerheid een 75% meerderheid zou wegdragen op de geplande tweede vergadering van 23 februari e.k.

Rekening houdend hiermee, hebben de raden van bestuur van Picanol NV en Tessenderlo Chemie NV besloten gesprekken op te starten om na te gaan of en op welke wijze, mede rekening houdend met de input ontvangen vanwege de aandeelhouders, de voorwaarden van de voorgestelde transactie kunnen verbeterd worden met het oog op de goedkeuring ervan door de aandeelhouders. Van zodra daarover nadere duidelijkheid bestaat, zullen zij daarover naar de markt toe communiceren.

In afwachting daarvan heeft de raad van bestuur van Tessenderlo Chemie NV beslist niet over te gaan tot samenroeping van de tweede algemene vergadering van aandeelhouders die oorspronkelijk gepland was voor 23 februari 2016.”