UPDATE – Mega faillissement lonkt voor Belgische Blokker winkels

(Eigen foto)

Het ziet er naar uit dat het Belgische avontuur van de 60-jarige Nederlander Dirk Bron zo goed als afgelopen is. 8 maanden nadat Bron de 123 Belgische Blokker winkels in de schoot geworpen kreeg en omvormde tot Mega World heeft de ondernemingsrechtbank van Mechelen het verzoek van Mega World om tijdelijk beschermd te worden tegen zijn schuldeisers onontvankelijk verklaard. Twee voorlopige bewindvoerders moeten het beheer van de winkelketen overnemen. Daarmee lijkt een eind te komen aan wat sterk lijkt op een sterfhuisconstructie. De 670 werknemers van de Belgische Blokker winkels verliezen elk perspectief binnen de groep. Het gerecht trekt het dossier nu ook naar zich toe na een klacht van de vakbond ACV Puls (zie update onderaan). 

Blokker België werd in februari dit jaar overgelaten door de Nederlandse eigenaar Michael Witteveen aan Drik Bron. Die sleepte een dubieus verhaal achter zich aan van faillissementen maar zei toch niet te wanhopen voor de Belgische winkels die hij omvormde in Mega World. Het bedrijf kwam echter al heel snel in de problemen als gevolg van een te grote schuldenlast en de gevolgen van de coronacrisis. Waarop Bron bescherming zocht tegen zijn schuldeisers bij de rechtbank. De ondernemingsrechtbank oordeelde nu dat bij dat verzoek onvoldoende correcte en cruciale stukken zijn gevoegd om een juist financieel beeld te geven van de onderneming. Twee voorlopige bewindvoerders, Thierry Lammar en Kristin Van Hocht, werden aangesteld. Zij zullen de onderneming de komende tijd beheren en zullen wellicht nagaan of aan alle faillissementsvoorwaarden werd voldaan om de boeken neer te leggen.Het verhaal is er één van een aangekondigde dood. Enkele weken terug keerde Dirk Bron zich al tegen Michael Witteveen met een gerechtelijke eis tot schadevergoeding van 25 miljoen euro. Volgens Bron zijn er twee problemen. Wanneer hij Blokker België kocht, was hem contractueel een voorraad van 17 miljoen beloofd. Die voorraad zou echter maar 13,5 miljoen waard geweest zijn. Daarnaast had de familie Blokker de gewoonte om jaarlijks 20 tot 25 miljoen over te hevelen naar de Belgische dochter om verliezen bij te passen. Voor het boekjaar 2019 is dat onder Witteveen niet gebeurd, zegt Bron.

Witteveen ligt niet echt wakker van de claim van Bron. Volgens Witteveen weigerde Bron zelf een boekenonderzoek voor de overname van de groep. Opvallend is dat Witteveen bij de Belgische Blokker-holding, genaamd Piocheur, de kas nog leegmaakte vooraleer hij aan Bron verkocht, zo schreef de Standaard enkele weken terug. Dat gebeurde in twee stappen. Hij voerde een kapitaalvermindering van 18 miljoen door bij kleindochter Maxi Toys waarna hij Maxi Toys verkocht. Piocheur slikte daarop een verlies van 35,9 miljoen, waardoor het eigen vermogen met meer dan de helft zakte. In maart vorig jaar haalde Witteveen toch nog 20 miljoen weg bij Piocheur, eveneens via een kapitaalvermindering. Witteveen kocht Maxi Toys later terug van het Portugees fonds waaraan hij de firma verkocht had.

UPDATE
Het parket van Antwerpen vraagt een onderzoeksrechter om te bekijken of het bedrijf Mega World en zijn eigenaar Dirk Bron strafrechtelijke feiten hebben gepleegd. Dat doet het na een klacht van de vakbond ACV. De klacht heeft betrekking op valsheid in geschrifte, valsheid in jaarrekeningen en misbruik van vennootschapsgoederen. ‘Alles klopt, ik ben volledig clean’, reageert Dirk Bron, de Nederlandse eigenaar van Mega World in verschillende kranten. ‘Als het om fouten gaat van vorig jaar, ben ik niet verantwoordelijk. Dan moeten ze in Amsterdam wezen, bij de Blokker-holding.’ Die laatste, in handen van de gelijknamige Nederlandse familie was tot voor een jaar eigenaar van de groep.