UPDATE – Merit Capital nog meer Open VLD

logo-merit-capitalDominic De Backer is benoemd tot directielid van de vermogensbeheerder Merit Capital. Dominic De Backer is de broer van Open VLD staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer. Hun vader Leopold is eveneens bestuurder van Merit, net als gewezen EU-commissaris Karel De Gucht en Bart Turtelboom, broer van gewezen Open VLD minister Annemie Turtelboom. Ook de zoon van voormalig liberaal topman en gewezen industrieel Jacky Buchmann is aanwezig in het kapitaal van Merit. Volgens de krant de Tijd buigt de Nationale Bank zich momenteel over de operationele slagkracht van de vermogensbeheerder.U kon hier eerder al lezen dat Merit zwaar in de verliezen gaat. De groei van Merit Capital gaat jaar na jaar gepaard met verliezen, waardoor bij de toezichthouders van de Nationale Bank twijfels rijzen over de duurzaamheid van het businessmodel. De Nationale Bank heeft Merit Capital dan ook al aangespoord om een partner te zoeken, maar daar voelt de vermogensbeheerder niets voor.

Karel De Gucht: “U moet zich afvragen waarom in deze pot geroerd wordt”

De BBI (Bijzondere Belastingsinspectie) noemde Merit Capital “Optima Bis”. Een afstapping bij Merit werd in 2012 afgeblazen door de BBI nadat Karel De Gucht BBI-inspecteur Karel Anthonissen persoonlijk viseerde in de pers. “We vermorzelen de fiscus.” stelde de liberale topman op dat moment. Nu blijkt volgens de Tijd dat er 44 fiscale regularisatiedossiers van Merit-klanten werden ingediend. Karel De Gucht van zijn kant kan er niet om lachen. Hij vermoedt politieke spelletjes. “U moet zich afvragen waarom in deze pot geroerd wordt”, zegt hij in een reactie aan de krant. “Met Merit Capital is helemaal niets aan de hand. Kijk naar de hoge rendementen van onze fondsen. Het is een groeiend bedrijf. We hebben ook geen problemen met de Nationale Bank. We hebben wel een rendabiliteitsprobleem, maar dat weten we en zullen we aanpakken. En als er kapitaal nodig is, zullen de aandeelhouders een inspanning doen.” Hij zegt dat er geen problemen zijn met zijn statuut als bestuurder. “Ik ben bij mijn aanstelling ‘fit en proper’ verklaard door de Nationale Bank en heb sindsdien niets meer gehoord.”

Ondertussen rommelt het ook in de directie van Merit Capital. Operationeel directeur Gert Dillen, die ook al financiële taken op zich nam, werd de laan uitgestuurd.

UPDATE

Merit Capital heeft ondertussen gereageerd op het bericht in de Tijd. Merit Capital spreekt de berichtgeving met klem tegen: het is een gezond bedrijf. “Ons businessmodel wijkt inderdaad af van wat in de Belgische financiële wereld als ‘gebruikelijk’ wordt beschouwd. Wij hanteren de strategie dat het onze aandeelhouders zijn die uit eigen middelen de groei van de onderneming voorfinancieren, in plaats van extern, bij andere financiële instellingen schulden aan te gaan. De groei van Merit Capital van de voorbije jaren, waarbij de omzet meer dan verdubbelde, ging gepaard met een stijging van de vaste kosten. Omdat de aandeelhouders steeds het nodige kapitaal aanvulden uit eigen middelen, is Merit Capital schuldenvrij en voldoet het aan alle vooropgestelde wettelijke verplichtingen voor beursvennootschappen.” zo zegt Eric Thoelen, CEO van Merit Capital. Het directiecomité betreurt de teneur van deze artikels. “Wij benadrukken dat Merit Capital op alle vlakken van haar bedrijfsvoering steeds als een goede huisvader voor 100% in lijn met de wetgeving en in volstrekte transparantie heeft gehandeld.”