Newsmonkey is nog 5,8 euro per aandeel waard

NewsmonkeyDe aandelen van Newsmonkey zijn nog 5,8 euro per aandeel waard. Dat is dus minder dan de 11 euro (bruto) per aandeel dat de inschrijvers van de crowdfunding hebben gekregen. Een en ander blijkt uit een nieuwe kapitaalverhoging die werd uitgeoefend door Wouter Verschelden, initiaftiefnemer van Newsmonkey. Er was heel wat kritiek op de terugbetaling van de crowdfunders omdat die na aftrek van commissies een licht verlies leden op hun inbreng van 10 euro per aandeel. Nu blijkt echter dat ze zijn gespaard van een groter verlies. Al blijft het zo dat de crowdfunders geen keuze hebben gehad of ze al dan niet wilden uitstappen. Misschien hadden en hebben ze net als Wouter Verschelden nog geloof in het project. Alleen zijn ze er manu militari uitgegooid. Op vandaag verloor Newsmonkey 1,25 miljoen euro van zijn investering van in totaal 2,1 miljoen euro.Wouter Verschelden, de sterke man achter de newssite Newsmonkey, heeft 12.000 warrants uitgeoefend van NV Definitive Groove, de vennootschap die Newsmonkey bezit. De uitoefening van die warrants gebeurde tegen 5,8 euro per aandeel. De hele operatie werd goedgekeurd de bedrijfsrevisor Vandelanotte. Die draait er weinig doekjes rond. “De netto actief waarde (…) is uiteraard maar verantwoord in de mate dat deze gemaakte (herstructurerings)kosten bijdragen aan de toekomstige winstgevendheid van de vennootschap; nochtans merken wij op dat ten aanzien van deze prospectieve inlichtingen geen enkele garantie bestaat voor de verwezenlijking van deze hypothese, waarvan niemand vandaag kan zeggen dat zij werkelijkheid worden.” zo schrijft de revisor.

Deze kapitaalverhoging ondersteunt de these van Verschelden dat het niet goed gaat met Newsmonkey en dat de crowdfunders behoedt zijn voor erger. Er werd tot nu toe 2,125 miljoen euro in het project gepompt terwijl het bedrijf nu nog een waardering meekrijgt van 0,87 miljoen euro. 1,25 miljoen euro is dus al verloren gegaan. Naast Wouter Verschelden onderschrijft ook Filip De Mey 1.000 warrants tegen 5,8 euro. Op die manier krijgt Newsmonkey 75.400 euro verse ademruimte. De operatie dateert van 6 maart dit jaar.