NIEUW – Buysse en De Clerck herbergen Copus en Vivaldis Interim in eigen stichting

Frank Buysse (Foto: RV)

De private-equityspelers Dovesco in handen van de textielfamilie rond Jan De Clerck en Buysse & Partners, het investeringsbedrijf van Frank Buysse, de zoon van Paul graaf Buysse (1), hebben hun gezamenlijke dochter Copus Group ondergebracht in de nieuwe private stichting Copus Tribe. Copus Group is de holding boven het hr-bedrijf Vivaldis Interim. Onder de sturing van beide investeringsgroepen zet Copus een forse groei neer, maar dat gepaard met een stijgende schuldenlast en financiële kost. Zo kon de groep vorig jaar zijn omzet optrekken van 149 naar 234 miljoen euro, goed voor een bedrijfswinst van respectievelijk van 9 en 16 miljoen euro. Maar de schuldenlast steeg mee van 105 naar 129 miljoen euro. Een netto verlies van 10 miljoen euro in 2021 kon vorig jaar wel worden omgebogen naar een netto groepswinst van 3 miljoen euro.

Waar de uitzendspecialist Vivaldis een klassiek uitzendbureau is, legt de moedergroep Copus zich meer en meer toe op het detacheren van werknemers naar klanten voor welbepaalde tijd. Zo nam de groep eind 2021 het Duitse bedrijf Bennett Engineering over. Dat hr-bedrijf legt zich toe op specifieke profielen zoals procesingenieurs, onderhoudstechnici en industrieel ingenieurs. Met de overname wil Copus zich richten naar de chemiebedrijven in de havens van Gent en Antwerpen en de farmasector. Eerder dat jaar nam Copus ook al de outsourcingspeler Smart Solutions uit Roeselare over. Het bedrijf groeit mee met de krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven hebben steeds meer en steeds sneller nood aan projectgerichte specialisten, al dan niet op tijdelijke basis. Copus is actief in België en Duitsland met verschillende specialisten in uitzendwerk.(1) In en eerste versie schreven we ‘baron Buysse’. Een lezer laat weten dat Paul baron Buysse enkele jaren geleden tot ‘graaf’ werd opgewaardeerd; deze titel is de hoogste adeltitel, die onze vorst in dit land nog kan uitdelen. Belangrijkste redenen voor deze opwaardering waren onder meer de inzet van Buysse in de Koning Boudewijnstichting en zijn verdiensten op economisch vlak, zeker als adviseur van de koninklijke familie tijdens buitenlandse handelsmissies, aldus onze lezer.