NIEUW – Indaver en Besix gaan samen energie en fosfor halen uit afvalwater van 4 miljoen Vlamingen

(Foto: Aquafin)

De industriële giganten Indaver en Besix Group hebben in een 50/50 verhouding de nieuwe vennootschap Foster SPV opgericht. De afkorting SPV staat voor ‘ Special Purpose Vehicle’. Dat speciaal doel is een installatie bouwen op de site van ArcelorMittal in de haven van Gent in opdracht van het waterzuiveringsbedrijf Aquafin. Het doel van de installatie is de verwerking van de biomassa die overblijft na het zuiveren van huishoudelijk afvalwater van 4 miljoen Vlamingen. Uit het slib wordt in eerste instantie groene energie gehaald. In een tweede fase ambieert Aquafin de grootschalige recuperatie van fosfor dat onder meer wordt gebruikt voor de productie van kunstmest. De installatie moet in 2026 operationeel zijn en zal tot 2046 worden onderhouden door Besix en Indaver. Dat laatste bedrijf, gespecialiseerd in afvalverwerking, is in handen van miljardair Fernand Huts. Besix is een internationaal bouwbedrijf dat operationeel wordt geleid door Johan Beerlandt die 25 % van de groep controleert. Bestuurder van Foster SPV wordt onder meer Karl Huts, zoon van Fernand Huts. 

De biomassa die volgt uit waterzuivering ontstaat door de aangroei van micro-organismen die het zuiverende werk doen en bevat een schat aan energie en grondstoffen. Aquafin produceert op deze basis al volledig groene energie, onder de vorm van biogas en momenteel al op één locatie in Antwerpen ook biomethaan voor injectie in het aardgasnetwerk. De nieuwe installatie is een monoverwerker waarbij het slib niet wordt verdund met andere stoffen, wat een maximale recuperatie van energie en grondstoffen mogelijk maakt. De locatie van de nieuwe installatie ligt al langer vast. ArcelorMittal geeft Aquafin een recht van opstal op de site en neemt in samenwerking met de intercommunale Fineg 100% van de stoom af die de slibverwerker zal produceren. Voor het staalbedrijf is het een bijkomende voeding voor hun interne stoomnetwerk, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen verder verminderd kan worden. “Om de ideale locatie te bepalen, waren de ecologische argumenten doorslaggevend voor ons,” zegt Jan Goossens, CEO Aquafin. “Het is belangrijk dat de slibtransporteurs zo min mogelijk kilometers rijden doorheen Vlaanderen om hun vracht op de eindbestemming te krijgen.”In een vervolgtraject plant Aquafin de opstart van fosforrecuperatie op volle schaal, wat goed is voor zo’n 2.000 ton pure fosfor per jaar. Door te kiezen voor monoverwerking, kan fosfor efficiënter worden gerecupereerd uit biomassa. Fosfor is een essentiële bouwstof voor onder meer de productie van kunstmest. Fosfaatertsen zijn daarbij een eindige grondstof en bovendien beperkt voorradig binnen Europa. Via de voeding komt fosfor in het huishoudelijk afvalwater terecht waaruit Aquafin het met deze nieuwe slibverwerker duurzaam zal terugwinnen. De slibmonoverwerker zal de eindbehandeling doen van 2/3de van het Vlaamse slib afkomstig uit huishoudelijk afvalwater.