NIEUW – VASTGOED – Jean-Paul Coenen en Alfredo De Gregorio kopen historische abdij van Colen in Borgloon

De 15de eeuwse Cisterciënzerinnen abdij in Kerniel, een deelgemeente van het Limburgse Borgloon, is opgekocht door de architect Alfredo De Gregorio en de vroegere manager en netwerker Jean-Paul Coenen. De twee laatste zusters verlaten de site die een nieuw, gemengde bestemming gaat krijgen. Voor de 71-jarige Jean-Paul Coenen moet dit zowat de kroon op zijn vooral Limburgs werk zijn. Zowel Coenen als De Gregorio maakten carrière in de schaduw van gewezen Limburgs SP.a kopstuk Steve Stevaert. Coenen was ook jarenlang bestuurder van de mediagroep Concentra, uitgever van de krant Het Belang van Limburg van de familie Baert. In 2006 werd hij door Steve Stevaert benoemd als manager van het economische relanceproject Limburgplan dat later werd omgevormd tot ‘Limburg Sterk Merk’ (LSM).Officieel gaat het om de abdij Mariënlof maar in Borlgloon spreekt iedereen over de ‘Abdij van Colen’. Die naam verwijst naar Maria van Colen die de abdij in 1438 stichtte voor de kruisheren. Het complex bestaat uit een aantal in vierkant aan elkaar gebouwde vleugels met een abdijkerk. Vandaag wonen er nog twee bejaarde cisterciënzerzusters. In de abdij staat ook de 12de-eeuwse koorstoel van de heilige Lutgart. Trotse Limburgers noemen dat wel eens het oudste meubelstuk van Vlaanderen. Volgens de legende raakt elke vrouw die op deze stoel zit binnen het jaar zwanger.

Alfredo De Gregorio bouwde zijn eigen architectenvennootschap uit en is nu onder meer eigenaar van het kasteel Borghof in Tongeren. Samen met Coenen investeerde hij 500.000 euro in de vennootschap die de abdij een nieuwe bestemming moet geven en meteen ook een nieuwe toekomst. Coenen was lange tijd bestuurder van de groep Concentra. Hij lag destijds mee aan de basis van de overname van het internetbeveiligingsbedrijf Ubizen van Stijn Bijnens door Concentra. Ubizen zou als groeibedrijf een belangrijk onderdeel worden van de Limburgse mediagroep. In 2001 mislukte een fusie van Concentra met de belangen van de Antwerpse familie Collin precies omwille van de veel te hoge waardering van het bedrijf bij de inbreng in de fusie nadat een zoveelste internetbubbel de waarde van Ubizen zwaar onder druk zette. (Lees verder onder de foto)

Jean-Paul Coenen

Dat belette Steve Stevaert in 2006 niet om op dat moment als gouverneur van Limburg Coenen te benoemen als manager van het economisch relanceplan dat later vorm kreeg als LSM. Coenen kon daarbij terugvallen op zijn Limburgs netwerk. Dat was bijvoorbeeld zo wanneer de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) in 2009 30 % kocht van het ICT-bedrijf Nascom dat was opgericht door zoon Jonas Coenen en zijn vader Jean-Paul. Sterke man van LRM op dat moment was trouwens Stijn Bijnens, de vroegere oprichter van Ubizen.

Ook in het verhaal van de abdij van Colen kan Coenen terugvallen op zijn netwerk. Al in 2015 bestelde het klooster een haalbaarheidsstudie voor een herbestemming. Die studie werd mee betaald door.. LSM (Limburg Sterk Merk). Een goed ingelichte bron zei daarover in Het Belang van Limburg: “De bedoeling van de studie was te onderzoeken of de kloosterfunctie kon gecombineerd worden met andere activiteiten. Allerlei pistes zijn onderzocht, ook samenwerkingsverbanden met andere kloosters. Op een bepaald moment was er een ernstige piste dat de KULeuven, toen nog onder rector Torfs, er een congrescentrum zou uitbouwen. Maar nadat rector Torfs niet herverkozen raakte, is dat proces stilgevallen. Dat men uiteindelijk beslist heeft om te verkopen, is mijns inziens de laatste optie geweest.”

Eerder al richtte Coenen samen met De Gregorio de vastgoedinvesteringsmaatschappij Borghof Invest op. “Borghof Invest coördineert het bouwen netwerken van overheden, maatschappelijke organisaties, investeerders, internationaal erkende architecten, experten op het gebied van duurzaamheid en bouwbedrijven.”, zo leert hun website. “Het gaat ons meer om partnerschappen dan om bakstenen.” zo lezen we nog.